Humor Oldal     *     Vidám Oldal

A gyüjtemény számos vidám mondást,
viccet, történetet tartalmaz.

Letöltése kb. ½ - 1 perc

Egy boldog, szerelmes fiatal megy az utcán és felírja a falra:
-Bor, nõ, dal, s tied a boldogság.
Késõbb egy pityókás megy arra és alá írja:
-INNÁD AZ ÉN BOROMAT,
ÉLNÉD  NÕMMEL ÉLETEDET,
S ANYÓSOM TANÍTANA A DALRA,
NEM ÍRNÁL ILYENEKET A FALRA, TE MAR...

        MORBID: Egy hölgy késõ este a temetõ mellett megy el. Talákozik egy férfivel, megszólítja:
        -Uram ne haragudjon, de nem kísérne el? Rettentõen félek itt a temetõ mellett.        -mire a férfi:
      -Nem tesz semmit hölgyem. Én is féltem míg éltem...

        A rendõr gyereke hazajön a játszótérrõl és azt mondja az apjának: -Figyelj apa! Tudok egy tutti rendõr-viccet!       -erre az apja rosszallólag:      -Ejnye fiam, hiszen tudod hogy én is rendõr vagyok.       -mire a gyerek:
        -Nem baj papa, majd lassabban mesélem.

        Újgazdagné bejárónõt keres. Egy hölgy jelentkezik és újgazdagné oktatja:      -Nekem olyan valaki kell, aki pontosan elvégzi amit mondok neki,nem felesel, nem mond ellent, mindig az a véleménye ami az enyém, szorgosan végzi a munkáját és sohasem panaszkodik.
        -Az asszony erre így válaszol:      -Majd javíttassa át asszonyom a hirdetést, ugyanis ön nem bejárónõt keres, hanem férjet.

      Jó kérdés:
      -Miért van a méheknek királynõjük?
      -Mert ha kormányuk lenne, nem lenne méz.
 
Jereváni rádiótól megkérdezték:
     -Igaz-e a hír, hogy Majakovszkij öngyilkos lett és mik voltak utolsó szavai?
Jereváni rádió válaszol:
     -A hír igaz, Majakovszkij valóban öngyilkos lett. Utolsó szavai ezek voltak: Elvtársak, ne lõjetek!

Jereváni rádiótól megkérdezték:
     -Igaz-e a hír, hogy Moszkvában a Vörös Téren Mercedesz autókat osztogatnak?
Jereváni rádió válaszol:
     -A hír igaz, csak némi kiigazításra szorul. Tény és való, hogy a Vörös Térrõl van szó sõt az is igaz, hogy autókról van szó, ám nem Mecédeszekrõl, hanem Volgákról, és nem osztogatják, hanem fosztogatják õket.

Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -Igaz-e a hír, hogy Svájcban is lehetne kommunizmust építeni?
Jereváni Rádió válaszol:
     -A hír igaz, valóban lehetne Svájcban szocializmust építeni. …de minek? 


Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -Igaz-e a román titkosszolgálati jelentés, hogy magyarországi eredetû a romániai madárvész? 
Jereváni Rádió válaszol: 
     -A hír sajnos igaz, bár kiderült, hogy nem csirkérõl, hanem pulykáról van szó, nem döglöttekrõl, hanem élõkrõl, és nem Romániába hozták, hanem onnan vitték Magyarországra.
     -Az viszont 100%-ig igaz, hogy a szabályokat nem tartották be .

Három órányi hallgatás után megszólal a Jereváni Rádió:
     -Kedves Hallgatóink! Süketnémáknak szóló mûsorunk ezennel véget ért. Köszönjük figyelmüket.

Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -Hogyan áll most a Rubel a Fonthoz és a Dollárhoz képest?
Jereváni Rádió válaszol:
     -A Rubel Dollárhoz viszonyított aránya: 1 : 1 -hez.
     -Ugyanis épp 1 fontnyi Rubel ér 1 Dollárt.

Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -Mi a kommunizmus elõnye más rendszerekkel szemben?! 
Jereváni Rádió válaszol:
     -A kommunista rendszer elõnye az, hogy képes leküzdeni mindazokat a nehézségeket, amelyek más rendszerekben elõ sem fordulhatnának.

Jereváni Rádiót megkérdezik: 
     -Mi volt korábban: a tyúk vagy a tojás? 
Jereváni Rádió válaszol:
      -Kedves hallgatónk talán már nem emlékszik rá, de korábban még volt tyúk is meg tojás is.

Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -Mi lenne, ha a Szaharában építeni kezdenék a szocializmust? 
Jereváni Rádió válaszol: 
     -Az elsõ pár évben semmi, egyik terv követné a másikat egymás után, aztán egyszer csak akadozni kezdene a homok-ellátás...

Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -Melyek voltak a szocialista mezõgazdaság útjában álló legfõbb akadályok? 
Jereváni Rádió válaszol:
     -A tudósok szerint 4 ilyen akadály létezett: a tavasz, a nyár, az õsz és a tél.

Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -Mit jelent Gyurcsánynak az a mondása, hogy "dübörög a gazdaság és haladunk a jövõ ragyogó távlatai felé?" 
Jereváni Rádió válaszol:
     -Ez azt jelenti, hogy már ma jobban élünk, mint holnap fogunk.

Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -Igaz-e, hogy Magyarországon volt a legfejlettebb a szocializmus? 
Jereváni Rádió válaszol:
     -A hír igaz. A budapesti elvtársak például egy külön alagutat építettek a Lánchíd elé azért, hogy amikor nagyon esik az esõ, meg tudják védeni a vasszerkezetet. Ilyenkor a hidat egyszerûen csak betolták az alagútba.

A Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -Igaz-e a hír, hogy Putyin elvtárs ígérete szerint 2010-ben minden orosz ház elõtt Volga fog állni. 
Jereváni Rádió válaszol:
     -Igen, lehetséges, de talán érdemesebb lenne a Volga vizét nem a házak elõtt tárolni, talán inkább exportálni kellene.

Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -Igaz-e a hír, hogy már magyarul is hallható a Jereváni Rádió? 
Jereváni Rádió válaszol:
     -Igen igaz, már több éve hallható rádiónk mûsora magyarul. Magyar hangunk: Gyurcsány Ferenc.

A Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -Igaz-e a hír, hogy Gagarin volt az elsõ ember, aki az ûrben járt? 
Jereváni Rádió válaszol:
     -A hír valóban igaz, de múlt idõben értendõ, ugyanis akiket elõtte lõttek föl, azok még most is fönt vannak.

Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -Igaz-e a hír, hogy a Gyurcsány kormányban vannak szakemberek is? 
Jereváni Rádió válaszol:
     -A hír igaz, bár szakértõt a valóságban még senki sem látott.

Pontos idõjelzés a Jereváni Rádióban: 
     -Kedves hallgatóink 10 óra van, maximum fél 11, sajnos a stúdió óránkat ellopták, de a következõ 5 éves tervben fogunk kapni egy modernebbet.

Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -Mennyibe fog kerülni 2020-ban egy liter vodka? 
Jereváni Rádió válaszol:
     -Úgy kb. 200 jüanba (jüan=kínai pénznem). 

Jereváni Rádiót megkérdezik: 
     -Mi a különbség Árpád vezér és Kádár elvtárs között? 
Jereváni Rádió válaszol: 
     -Árpád vezér egy fehér lóért egy országot vett. Kádár elvtárs viszont odaadott öt fehér lovat és ráadásnak még egy országot is!

Jereváni Rádiót megkérdezik: 
     -Igaz-e hogy Brezsnyev elvtársat meggyilkolták és ha igen, akkor hogyan történt? 
Jereváni Rádió válaszol:
     -A hír nem igaz, Brezsnyev elvtárs halála ugyanis egy sajnálatos baleset volt. A nagy beteget Andropov és Gromiko elvtársak részvéttel meglátogatták. Egyszer csak arra lettek figyelmesek, hogy Brezsnyev elvtárs fenemód integetni kezd, majd egy papírra ír, miközben szinte kapkodja a levegõt, sõt végül mielõtt megnyugodott volna, még kapálódzott is. Mint utólag kiderült, sajnos meghalt.
     -Andropov és Gromiko elvtársak megtisztelve érezték magukat, hogy jelen lehetettek Brezsnyev elvtárs utolsó perceiben és arra meg különösképp, hogy épp nekik írta papírra élete utolsó üzenetét. 
     -Úgy vélték, valami nagyon fontosat akart tudatni. Ám amikor elolvasták, a papíron ez állt: Gromiko te állat, állj le az oxigénvezetékrõl.

Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -Mikor mondta a nagy Lenin, hogy tanulni, tanulni, tanulni? 
Jereváni Rádió válaszol: 
     -A nagy Lenin akkor mondta e fennkölt szavakat, hogy tanulni, tanulni, tanulni, amikor belepillantott a kis Brezsnyev bizonyítványába.

Jereváni Rádiót megkérdezik: 
     -Igaz-e a hír, hogy Hruscsov elvtársat úgy kényszerítették lemondásra, hogy csúnyán megverték? 
Jereváni Rádió válaszol: 
     -A hír aljas rágalom, amit hitelt érdemlõen meg is tudunk cáfolni: Hruscsov elvtársnak egyetlen haja szála sem görbülhetett meg, ugyanis köztudottan történelmi tény, hogy teljesen kopasz volt.

Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -Igaz-e a hír, hogy valakit 6 nap börtönre ítéltek csak azért mert Moszkvában felmászott a Kreml falára? 
Jereváni Rádió válaszol:
     -A hír igaz, Szergej Ljudmjikov valóban 6 napot kapott azért mert felmászott a Kreml falára. Igaz, kapott még plusz még 4 hónapot is, mivel a falon meglapulva távcsõvel leselkedett Brezsnyev elvtárs dolgozószobája ablaka felé és kapott még 35 évet azért is, mivel a távcsõ egy puskára volt szerelve.

Jereváni Rádió váratlanul bejelenti: 
     -Kedves Hallgatóink! Bevalljuk, eddig folyton hazudnunk kellett, de holnaptól kezdve csak az igazat vagyunk hajlandóak mondani. 
Másnap megszólal a Rádió:
     -Itt a Jereváni Rádió! Kedves Hallgatóink, Fõtitkár elvtárs kitûntetõ jóságából ismét jelentkezünk, ezúttal a kies Szibériából.

Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -Igaz-e a hír, hogy Brezsnyev elvtárs minden létezõ kitûntetést kikövetelt magának? 
Jereváni Rádió válaszol:
     -A hír hazug és nagyon rosszindulatú. Köztudott ugyanis, hogy a "Hõs anya" és a "Kiváló Áruk Fóruma" díjat Brezsnyev elvtárs eddig még nem kapta meg, de reméljük, hogy akiket illet, azok most hallják és értik ezt az adást.

Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -Mit jelent az a fogalom, hogy szocialista tervgazdaság?
Jereváni Rádió válaszol:
     -A szocialista tervgazdaság hasonlít egy elsötétített üres szobához, amelyben többen keresnek egy fekete macskát, s bár mindenki tudja, hogy nincs ott, mégis idõnként felordít valaki, hogy: "Megvan!"

A Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -Mi a különbség a katasztrófa és a baj között? 
Jereváni Rádió válaszol:
     -Ha a kedves kérdezõ a járda szélén áll és egy autó saras vizet fröccsent a frissen vasalt nadrágjára, ez baj, de nem katasztrófa.
     -Ha viszont fedélzetén a Kommunista Párttal és a teljes Politikai Bizottsággal lezuhan a repülõgép, az katasztrófa, de nem baj.

Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -Mi a különbség a magyar szózat és a volt kiszesekbõl verbuválódott Gyurcsány féle magyar kormány között? 
Jereváni Rádió válaszol:
     -A különbség mindössze egy betûnyi. A magyar Szózat úgy kezdõdik, hogy HAZÁDNAK RENDÜLETLENÜL, a Gyurcsány kormány tagjai pedig HAZUDNAK RENDÜLETLENÜL.

Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -Mi lenne ha nem lenne szocializmus?
Jereváni Rádió válaszol:
     -Akkor bizony lenne minden.

Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -Melyek azok a kérdések, amelyekre a szocializmus nem tudott válaszol:ni? 
1) Ha a kapitalizmus rothadt, miért akarták a Nyugatot mégis utolérni?
2) Németországot hogyan tudták úgy kettéosztani, hogy Nyugatra került minden fasiszta, Keletre pedig valamennyi demokrata?
3) Ha az egész világon kommunizmus lett volna, a Szovjetunió honnan szerezte volna be a gabonát?

Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -Mi a különbség az Üllõi út és Gagarin között?
Jereváni Rádió válaszol:
     Semmi, mind a kettõt oroszok lõtték ki.

Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -Mit mondott a cigány a párttitkárnak amikor az felelõsségre vonta, mert látták hogy a templomban megcsókolta a kereszten lévõ Krisztus lábát?
Jereváni Rádió válaszol:
     -Azt mondta neki, hogy az õ lábát is megcsókolná, ha a hitéért keresztre feszítenék.

Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -Van-e élet a Holdon?
Jereváni Rádió válaszol:
     -Ott sincs.

Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -Fenn tudta volna-e tartani Kádár a rendet Magyarországon, ha kivonják az orosz csapatokat.
Jereváni Rádió válaszol:
     -A rendet talán, de a rendszert semmiképp.

Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -Mi a szocializmus építésének két fõ szakasza?
Jereváni Rádió válaszol:
     A fejlõdés nehézségei és a nehézségek fejlõdése.

Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -Milyen tipusú a Gyurcsény-éra?
Jereváni Rádió válaszol:
     -Spanyol tipusú. Lop ez, lop az, de Gyurcsányék szerint minden frankó.

Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -Mire tanítja meg az embereket az árvíz?
Jereváni Rádió válaszol:
     -Hogy a feneket nem nyalni, hanem kotorni kell.

A Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -A két német állam hogyan osztozott meg Marx hagyatékán?
Jereváni Rádió válaszol:
     -Úgy hogy Nszk kapta a tõkét, az NDK pedig a kiáltványt.

Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -Mi a különbség a cirkusz és a Gyurcsány kormány között?
Jereváni Rádió válaszol:
     -A cirkuszban okosak hülyéskednek, a Gyurcsány kormányában meg hülyék okoskodnak.

Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -A megszorító intézkedéseket ki fogadja pesszimistán és ki optimistán?
Jereváni Rádió válaszol:
     -Pesszimistán az fogadja, aki beszerzi az evõpálcikákat.
     -Optimistán pedig az, aki azt hiszi, hogy rizs az lesz.

Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -Mi a Gyurcsány-reform lényege?
Jereváni Rádió válaszol:
     -A Gyurcsány-reform lényege az A…B…C… elv:
     -Atyafik, Barátok, Cicák maradnak, dolgozók mennek.

Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -Hol kezdõdött és hol végzõdik a Gyurcsány reform?
Jereváni Rádió válaszol:
     -KISbérnél kezdõdött és NagyBAJOMnál végzõdik.

Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -Mit tud az csinálni egy társadalomban, aki nem tud sem írni sem olvasni?
Jereváni Rádió válaszol:
     -Az majd diktál.

Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -Hogyan lehet az hogy a magyarok a Gyurcsány-reform végére már csak fél kézzel fognak dolgozni?
Jereváni Rádió válaszol:
     -Mert a másik kezükkel a fügefalevelet tartják.

Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -Mi igaz a hírbõl, hogy állítólag nagyon lassú az orosz hivatalokban az ügyintézés.
Jereváni Rádió válaszol:
     -Valóban így van. A csehek például 1938-ben kértek segítséget tõlünk és csak 1968-ban teljesítettük.

Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -Mi jellemezte a Szovjet rendszert?
Jereváni Rádió válaszol:
     -A vezetés. 
     -Lenin megmutatta, hogy kell vezetni. 
     -Sztálin, hogy hogyan nem szabad vezetni. 
     -Hruscsov, hogy mindenki tud vezetni.
     -Brezsnyev meg hogy nem is kell vezetni.

Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -Mi a világon a legjobb és mi a legrosszabb?
Jereváni Rádió válaszol:
     -A legjobb a kommunizmus. A legrosszabb meg benne élni.

Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -Hogyan lehet az hogy a törökök 150 évig tudtak Magyarországon maradni?
Jereváni Rádió válaszol:
     -Õk nem ünnepeltették meg a magyarokkal minden évben Mohácsot.

Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -Mi a legelkeseredettebb osztályharc?
Jereváni Rádió válaszol:
     -Amikor a kommunista pártház macskája kergeti a templom egerét.

Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -Mi az igazi sztahanovizmus?
Jereváni Rádió válaszol:
     -Amikor az 5 éves tervet 4 év alatt teljesítik, úgy hogy 3 ember munkáját kettõ végzi 1 fizetésért.

Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -A 70-es években amikor a kecskemétiek tarisznyát akasztottak a nyakába és zsíros kenyeret a kezébe a Lenin szobornak, milyen felirat volt olvasható?
Jereváni Rádió válaszol:
     -"Ne búsulj, kenyeres, nem tart ez örökké, 150 év alatt sem lettünk törökké."

Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -Hogyan lehetne Magyarország történetét röviden, tömören összefoglalni?
Jereváni Rádió válaszol:
     -A dúlások korszakaival: Tatárdúlás- Törökdúlás- Felszabadúlás- Koldúlás

Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -Mikor Kádár Moszkvába indult Andropov temetésére, mit mondott neki búcsúzóul felesége, aki már nagyon unta az egymást sûrûn követõ moszkvai temetéseket?
Jereváni Rádió válaszol:
     -Temetés után hazajössz, vagy megvárod a következõt?

Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -Miért örült a kolozsvári öreg székely, mikor arról álmodott, hogy Bukarestben járt?
Jereváni Rádió válaszol:
      -Mert azt álmodta, hogy útlevelet kellett váltani az úthoz.

Jereváni Rádiót megkérdezik:
      -Milyen osztályokból kerültek ki az USA, Magyarország és a Szovjetunió vezetõi?
Jereváni Rádió válaszol:
     -Az USA vezetõi a tõkésosztályból, a magyar vezetõk a munkásosztályból, a szovjet vezetõk az intenzív osztályról.

Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -Miért van királyn?jük a méheknek?
Jereváni Rádió válaszol:
     -Mert ha párttitkáruk volna, nem lenne mézük.

Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -Mi a különbség a létezõ és a mûködõ szocializmus között?
Jereváni Rádió válaszol:
     -A létezõ nem mûködik, a mûködõ pedig nem létezik.

Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -Mi a különbség a lábtörlõ és a forradalom között?
Jereváni Rádió válaszol:
     -Semmi. Mind a kettõ a küszöbön van.

Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -Van-e bizonytalanabb dolog a magyar jövõnél.
Jereváni Rádió válaszol:
     -Igen van, a román és a szlovák múlt.

Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -A szovjet elektronika miért nem tudott betörni a világpiacra?
Jereváni Rádió válaszol:
     -Mert nem fért ki a gyárkapukon. (méretileg!)

Jereváni Rádió híreket mond:
     -Egy kínai harci különítmény a szovjet-kínai határ mentén, de még szovjet területen megtámadta a munkájukat békésen végzõ kombájnokat. A kombájnok viszonozták a tüzet, majd felszálltak, és sértetlenül visszatértek támaszpontjukra.
     -A tegnap éjjel a városi könyvtár ajtaját feszegetõ betörõ, az õt kihallgató rendõr azon kérdésére, hogy mikor voltál utoljára könyvtárban, a következõt válaszolta: Két éve mikor kikölcsönöztem a fénymásollót meg a videjjót.
     -Rádiónk értesülése szerint Fidel Castro, Kuba örökös államfõje már nem él, de eddig még nem merték neki megmondani.
     -A jereváni Mjuzikholl-ban tegnap este elmaradt a meghirdetett trombita virtuózok koncertje. Rádiónk értesülése szerint a trombitákat megfújták.

Jereváni Rádiót megkérdezik:
     Kérem mondják meg, de õszintén, mikor lesz már jobb?
Jereváni Rádió válaszol:
     -Jobb? De hiszen az már volt!

Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -Mi a nõk legfontosabb szerve?
Jereváni Rádió válaszol:
     -A nõk legfontosabb szerve a Nõszövetség.

Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -Igaz-e a hír, hogy a nyugdíjasok ezentúl átmehetnek a piros jelzésen?
Jereváni Rádió válaszol:
     -A hír igaz, olyannyira, hogy amikor a rendelet elkészül, nem csak átmehetnek, hanem kötelezõ lesz nekik átmenni.

Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -Igaz-e a hír, hogy Csajkovszkij ferde hajlamú volt?
Jereváni Rádió válaszol:
     -A hír igaz, de mi nem azért szeretjük.

Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -Hogyan öltöznek az eszkimók?
Jereváni Rádió válaszol:
     -Az eszkimók meglehetõsen gyorsan öltöznek.

Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -Mi a nõi megérzés? 
Jereváni Rádió válaszol:
     -A logika teljes hiányának árnyaltabb megfogalmazása.

Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -Mi a boldogság titka szociál-liberális kormány idején?
Jereváni Rádió válaszol:
     -Ne lopj, ne csalj, ne hazudj! A szoclibek nem szeretik a konkurenciát!

Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -Mi a kommunizmus 7 csodája?
Jereváni Rádió válaszol:
1. Mindenkinek volt munkája.
2. Bár mindenkinek volt munkája, senki sem csinált semmit.
3. Bár senki sem csinált semmit, a terv mindig 100%-ra teljesült.
4. Bár a terv mindig 100%-ra teljesült, mégsem lehetett semmit kapni.
5. Bár nem lehetett semmit kapni, mégis mindenkinek megvolt mindene.
6. Bár meg volt mindenkinek mindene, mégis majd mindenki lopott.
7. Bár majd mindenki lopott, a leltárból mégsem hiányzott semmi.

Jereváni Rádiót megkérdezik:
     -Mit jelent az hogy vak vezet világtalant?
Jereváni Rádió válaszol:
     -A kérdésre jól rávilágít a következ? beszélgetés amely egy gépkocsiban zajlott le:
     -Beértünk már a városba? – kérdezi a férj a feleségét.
     -Valószínû, mert egyre gyakrabban ütünk el valakit. –válaszol az asszony.
     -Akkor lassíts te õrült!
     -Hogyan lassítsak, amikor te vezetsz? –kérdezi vissza a feleség.

      A klinikára beállít egy nagyon nehéz eset:
      -Kedves Professzor Úr, segítsen rajtam, sosem érzem jól magam.
      -Nincs talán étvágya, vagy nem alszik jól? -kérdezi az orvos, mire a paciens:
      -Tudja professzor úr,  úgy dolgozom,  mint egy ló,  olyan étvágyam van, mint egy farkasnak, úgy eszem mint egy oroszlán, estére fáradt vagyok mint egy kutya és éjjel úgy alszom, mint egy mormota.
      -a professzor elgondolkodik:
      -Kedves Barátom! Ha tényleg így áll a dolog, ahogyan elmondta, akkor magán valószínûleg csak egy állatorvos segíthet!

      Orvosi tények:
      Orvos nélkül is meg lehet halni, de orvossal biztosabb!
      Szakorvosok:
        Belgyógyász:Mindent tud és semmit nem csinál.
        Sebész:Semmit nem tud, de mindent csinál.
        Ideggyógyász:Semmit nem tud és semmit sem csinál.
        Kórboncnok:Mindent tud és mindent csinál. -de akkor már         minek...?

      Gyerekek az óvodában:
      Pistike:Be... ha én nagy leszek, olyan sok pénzt fogok keresni mint a papám.
      Katika:Be...az semmi, én meg olyan sok pénzt fogok költeni, mint a mamám!

        Mobil telefonok korában:
        -Halló Pisti? Itt vagyunk az orvosnál. Megállapította, hogy himlõm van és három  hétig  nem  mehetek  iskolába.  Akarod-e hogy hazafelé arra menjek ésmegfertõzzelek?

      Házasságkötési szertartáson kimondják a boldogító IGENT. A feleség odahajol a férjhez. Ugye drágám ezentúl megosztod velem a gondjaidat?
        -Nekem nincsenek gondjaim, drágám. -válaszol az ifjú férj,mire az új asszony: -ezentúl majd lesznek drágám...

      A sírásó késõ éjjelig ássa a sírt, közben meg meghúzza a pálinkáés üveget, így  mire  elkészül,  már  nem  tud  kimászni a gödörbõl. Reggel arra ébred, hogy valaki megy el a temetõ mellett. Kiszól a gödörbõl:        -Segítség! Fázom! -mire az arra járó:       -Ha ennyi földet lerúgtam volna magamról én is fáznék.

      Egy fiatal festõ engedélyt kapott, hogy képet festhessen XIII. Leo pápáról. A  pápa  türelmesen  állt modellt, majd amikor a kép elkészült mosolyra derült és megköszönte a festõnek, aki kérte, hogy írjon már ajánlást a képre. A pápa ezt írta a kép aljára: "János 6,20".
     A  festõ  ideges  lett  és  hanyatt-homlok rohant haza, hogy fellapozza a Bibliát, melyben az idézett helyen a következõt találta:                "Én vagyok, ne féljetek!"

      A tanítóbácsi megkérdezi a kis székelyt az elsõ órán:
      -Mond csak Ábel, ti hányan vagytok testvérek?
      -Hat fiú és mindegyikünknek van egy lánytestvére is.
      -Tehát 12-en vagytok?
      -Dehogyis tanítóbácsi, csak heten.

      Két alkalmazott találkozik a fõnök gyomrában:
      -Téged is keresztbe lenyelt a fõnök, mint engem?
      -Mit gondolsz kérlek, én alulról küzdöttem föl magam.

      Pistike megkérdezi az apját:
      -Mond apuka, miért kukorékolnak olyan korán a kakasok?
      -Azért, mert ha a tyúkok felébrednek, már nem juthatnak               szóhoz.

      Kovácsék idõsebbik lánya,  már  három  órája  kalimpál a  zongorán szünet nélkül. Egyszer  csak  megszólal  a csengõ, az anya ajtót nyit és látja, hogy egy rendõr csengetett:
      -Csak nincs valami baj biztos úr?
      -Asszonyom,  bejelentést kaptunk, hogy ebben a lakásban, valami Liszt Ferenc nevû urat kínoznak.

      Választási gyûlés skóciában:
      -Azt elmondhatom, hogy mi skótok igazán sokat teszünk a környezetvédelemért.     -Ugyan mivel, kérdezi az egyik újságíró.
      -Én például sohasem dobom el a villamosjegyet, hanem ahogy az a világban a fejlettebb helyeken szokás, újrahasznosítom -válaszolja az elõadó.

      János már elmúlt 50 éves és még nõtlen. Nagy búsan bemegy a plébánosához:        -Atyám ez tarthatatlan állapot, ajánljon már nekem valakit feleségnek.
      -Hát  fiam  nem  kell  ezen olyan sokat gondolkozni. Ott lakik a falu szélén a Julcsa, vedd el.
      -A Julcsát?
      -Azt hát fiam, éppen neked való.
      -Ugyan mán atyám, hova tette az eszit, hát annak az egyik szeme üvegszem!
      -Az tiszta elõny fiam,  ha azon az oldalon mész a kocsmába, amelyik felõl az üvegszeme van, nem veszi észre.
      -Ugyan mán atyám, hát a Julcsának egyik lába faláb!
      -Újabb elõny fiam, ha szaladnod kell az asszony elõl, nem tud utolérni.
      -Ugyan mán atyám, hát akkora púp van neki a hátán mint egy szakajtó.
      -Hát ennyi elõny mellett fiam azt a kis hátrányt mán igazán elviselheted.

      Arisztid meg Taszilo beszélgetnek:
      -Csak azt nem értem kérlek, hogy hogyan tudják a géprablók azt a marha nagy repülõt eltéríteni?
      -Tudod kérlek, amikor ott fönt van, akkor csak ilyen pici mindegyik.

      Csengetnek, az ajtóban az alsó szomszéd:        -Adjon Isten Kovács úr, hoztam ajándékba ezt a zsák szénát.
      -Egy zsák szénát, de hát mit csináljunk vele? -A lovaknak hoztam, amik minden este itt trappolnak a lakásukban.

      Munkahelyen:
      -Képzeljétek az este összevesztem a feleségemmel és térden csúszva jött oda hozzám.
      -Na és mit mondott?
      -Hát azt, hogy: -gyere ki az ágy alól!

      Az alkalmazott szomorú képet vágva megérkezik a munkahelyre, mire a fõnöke hívatja:
      -Mondja Fazekas, hisz maga a földön túli életben?
      -Dehogy hiszek! Miért kérdi?
      -Mert tegnap, miközben a nagyapja temetésén volt munkaidõben, képzelje a nagyapja itt kereste, mert kevés lett a pénze a sarki közértben.

      Egy dolgozatból:
      Ádám  nem  csak  az elsõ ember volt, hanem az egyetlen olyan férfi, akinek nem volt anyósa. Ezért is írhatja a Szentírás, hogy Paradicsomban érezhette magát.

      Kovács és Pemete kártyáznak a sarki kocsmában. Arra megy egy gyászmenet, mire Pemete föláll, leveszi a kalapját és megvárja míg elmegy a menet.        -Ez szép volt magától Pemete.        -Igaz,  de akármilyen  hárpia is volt az öregasszony, mégiscsak a feleségem anyja volt.

      Csörög a telefon az orvos lakásán, orvosbarátai kártyázni hívják.
      -Ne haragudj drágám, mondja a feleségének, de muszály mennem.        -Valami sürgõs eset?
      -De még milyen! Három orvos már ott van!

      Liszt Ferenc egy alkalommal Szentpétervárra látogatott . Ott vendégszerepelt és az egyik este  a  cár is megjelent a koncertjén. Liszt észrevette, hogy a cár folyamatosan beszélget a szárnysegédjével. Liszt abbahagyta a játékot, mire a cár hangosan kérdõre vonta, hogy miért hagyta abba. Liszt így válaszolt:        -Ha minden oroszok cárja beszél, még a zenének is hallgatnia kell!

      Egy unoka kérdezi a nagypapától:
      -Mond nagypapi, miért nincs haj a fejeden?
      -Az öregségtõl kisunokám.
      -És miért nincs fogad?
      -Az is az öregségtõl.
      -Tudod nagypapi én azt hiszem,  hogy minket csúnyán átejtettek a kis öcsikémmel. Se haja, se foga, szerintem már biztosan nem új.

      Egy asszony, társaságban rettentõen dicséri a lányát, majd kiharcolja, hogy a lány leülhessen a zongorához és játszon a vendégeknek.  Mikor a lány befejezi a játékot az anya diadalittasan hozzáteszi. Mindezt egy egyházi kolostor iskolájában tanulta,  ahol  igen  szigorúan  és  erkölcsösen nevelték a leányt,  még a biblia ismeretében is elmélyítették. Mire a  jelenlévõ plébános halkan megjegyzi:
      -Kétségtelen tény asszonyom,  hogy a leánya játékán érezhetõ volt a biblia ismerete, ugyanis a bal keze valóban nem tudta, hogy mit játszik a jobb.

      Egy hangszerüzletbe betérnek újgazdagék:
      -Szeretném azt a vörös trombitát és azt a fehér harmonikát, mondja az asszony az eladónak, majd újgazdag barátnõjéhez fordulva, folytatja:
      -Tudod ez a két szín megy a nagy hall páfrányaihoz és az egésznek lenne valami nagyon mûvészies hatása, amiért most dögölnek az emberek.
      Az  eladó  türelmesen  megvárja  míg  a két hölgy befejezei a beszélgetést, majd a következõt mondja:
      -A tûzoltókészüléket talán eladhatjuk önnek, dea radiátorok nem eladók!

      A futballmérkõzés után az öltözõbõl kifelé tartó partjelzõtõl megkérdezi egy szurkoló:
      -Mondja partjelzõ úr, hogy hívják a maga kutyáját?
      -Miféle kutyámat? Nekem nincs is kutyám! -mire a szurkoló:
      -Rémes lehet. Egy vak - kutya nélkül!

      Arisztid meg Tasziló eltévedve bolyonganak a sivatagban. Lóg a nyelvük a napsütésben.  Egyszer  csak  meglátnak fenn a magasban egy repülõgépet.Arisztid megszólal:
      -Fussunk Taszilókám, ez itt az egyetlen árnyék.
      A rendõr horgászik. Egyszer csak azt látja, hogy odaúszik hozzá a vízen egy palack.  Kihúzza  a vízbõl és kiveszi a dugóját, mire majd kõvé dermed, egydzsin jön elõ a palackból. Azt mondja, uram, parancsolóm, a szolgád vagyok.
      Teljesítem három kívánságodat. Mire a rendõr:
           1.) Személyi igazolványt,
           2.) Jogosítványt,
           3.) Forgalmi engedélyt.

      Két jóbarát beszélget:
      -Képzeld már egy hónapja nem tudok szót váltani a feleségemmel.        -Miért, talán összevesztetek?        -Á dehogy, csak nem akarom félbeszakítani.        -Na és hogy birja az asszony, nem fárad el a nyelve?
      -Szerintem már hasbeszél, mert a nyelve biztosan elkopott.

      Az öreg székely megkérdi a szomszédot.
      -Aztán mondja csak Istvánbá, a tehenei mikor szoktak rá a cigarettára?        -Ne mondjon már ekkora badarságot kelmed, hunnan veszi?
      -Hát akkor lehet hogy rosszabb a helyzet, meglehet hogy az istálló ég.

      Bandika berohan a rendõrségre és izgatottan kiállt:    -Sürgõs védelmet kérek! Mire az õrmester:        -Aztán minek neked az a védelem fiam?
      -Majd megtudja, ha meglátja a bizonyítványomat...

      Két idõsebb énekesnõ beszélget a kávéjukat kevergetve.
      -Te Juci mikor kaptad azt a kis serleget?
      -Akkor amikor elkezdtem énekelni.
      -És azt a nagyot?
      -Azt meg akkor, amikor az éneklést abbahagytam.

      Komám, nekem aztán igazán jól megy a sorom. Ingyen utazom.        -Hát az meg hogy lehet?
      -Amikor hazajövök, azt mondja az anyósom, mi szél hozott?       -Amikor meg elindulok otthonról, azt mondja, hogy az ördög vinné már el!

      Jani  ugyancsak  felöntött a garatra és hazafelé tartva nekimegy egy lámpaoszlopnak. Illedelmesen megemeli a kalapját és tovább megy. Neki a soron következõ akadálynak, megint kalapot emel és tovább megy. Mikor a harmadik oszlopnak is nekitalál, megint megemeli a kapját, majd megáll:
      -Na én most itt megállok és megvárom, amíg ez a menet elhalad.

      Na  gyerekek, kérdezi az ovónéni az iskolában, melyik a fontosabb a Napvagy a Hold? Mire Petike jelentkezik:
      -A Hold a fontosabb, mivel a Nap úgyis nappal süt, amikor világos van, a Hold pedig éjjel, amikor sötét van.

      Meglehetõsen kapatos autóst állít le a rendõr.
      -Na adja ide a jogosítványát. Mire a részeg.
      -Nagyobb rendet is tarthatnának magukéknál. Már három hete hogy a jogosítványomat elvette a rendõrség. Keressék meg, ott van maguknál.

      Anyuka a szomszéd Pistikéék miért ilyen szegények?
      -Miket beszélsz kisfiam, nem szegények azok, honnan veszed?        -Hát mert a Pistike lenyelt egy 10 FT-ost és most mindenki ki akarja belõle szedni.

      Vizsgálat után az orvos félre hívja a páciens férjét.
      -Õszintén  megmondom  uram, hogy a maga felesége egyáltalán nem tetsziknekem. Mire a férj:
      -Nekem se doktor úr, de ha tudná, hogy mennyi pénze van?
      Pistike megáll és köszön a tisztelendõ bácsinak, aki épp a kerítést javítja, aztán tovább áll és nézi a papot, aki megkérdezi tõle:        -Ugye kisfiam azért nézed, hogyha majd megnõsz, te is meg tudd a kerítést javítani?
        -Nem, -mondja Pistike-,  azt várom, hogyha rá tetszik ütni az ujjára, mit tetszik majd mondani.

      Csörög a telefon:
      -Tessék, itt a cipõüzlet...
      -Bocsánat, azt hiszem téves számot hívtam...
      -Semmi baj kérem, ha a számla megvan, kicseréljük...

      Az újgazdag nõ bemegy a könyvesboltba.
      -Szeretnék valami könyvet venni?
      -Valami könnyebbet asszonyom?
      -Nem számít, kocsival vagyok, csak az a fontos hogy sorozat legyen, meg hogy halvány barna borítójú, mert az megy a bútorhoz. Ja és olyan hatvan centinyi helyre beférjen.

      Zongora hangversenyen az egyik szõke nõ, megkérdezi a másikat.
      -Mondja, ez nem Bartók véletlenül? Mire a másik.
      -Nem tudom, de ha megfordul, meglátjuk, hogy ki ez az õrült, aki ilyen eszeveszetten kalimpál.

      Vizit van és a fõorvos megkérdezi a beteget:
      -Na kedves Kovácskám, hogy érezzük magunkat?
      -Minden rendben van fõorvos úr kérem, csak a légzésemmel van még valami reggel amikor felkelek.
      -Nagyszerû Kovácskám, majd azt is megszûntetjük.

      Két orvos beszélget:
      -Hallod, hogy nekünk orvosoknak mennyi ellenségünk van ebben a világban! Mire a másik:
      -Hát még a túlvilágon!

      Az özvegyasszony síremléket állíttat a férjének. Íme a felirat:       -Nyugodj békében, amíg nem jövök...
      A  plébános  étteremben  ebédel  és  amikor  a pincér kihozza a levest látja, hogy egy nagy bögöly légy van benne. Szóvá is teszi:       -Pincér egy légy van a levesben.
      Mire a pincér: -Mi a gond plébános úr, ma szerda van, nem péntek?

      A bolondok házában az egyik bolond papírt, tollat kér, mert levelet akar írni saját magának. Az ápoló megkérdezi:
      -Na és mi lesz abban a levélben?
      -Honnan tudhatnám, hiszen csak holnap után kapom meg.

      Az egészbõl semmit nem értõ  beteget a rendelõben már fél órája nyomkodják, élesztik, levegõztetik, amikor nagy lelkendezve megszólal az orvos:
      -Hagyják abba, hagyják abba!
      -Na de doktor úr, szól a nõvér. Mire az orvos:
      -Kovács úr,  nagy örömet mondok magának, nem a szívverése állt meg, hanem az órám.

      Az egyik kolostorban a barátok kosárfonásból tartják fenn magukat. A kapus  barát árulja a kosarakat.  Az egyik vevõ sokallja az árat és azt ta lálja mondani a barátnak:
      -Hallod-e te barát, olcsóbbnan is adhatnád ezt a kosarat, mert így hamar meggazdagodsz és sosem érted meg amit a biblia mond, hogy arcod verejtékével keresed meg a kenyeredet. Mire a barát:
      -Azt viszont sehol sem mondja a biblia, hogy a te kenyeredet is nekem kell megkeresnem.

      Két háziasszony beszélget.
      -Mond mán Juliskám, miért vannak annyira oda mostanában a vendéglõkben ezekért a távolkeleti ételekért?
      -Tudod Mariskám azért, mert azt nagyon olcsón lehet feltálalni.
      -Hogyhogy?
      -Hát úgy, hogy a távolkeleti étel magától bejön.

      A vasútállomáson a harmadik vágány mellett felsorakozik a teljes állomásiszemélyzet  és  amikor  a gyorsvonat átrobog mindannyian kiöltik a nyelvüket a vonat felé és közben tisztelegnek. Az egyik utas nem állja meg, hogymeg ne kérdezze mi történt. Az állomásfõnök lakonikus természetességgel válaszol:
      Tudja  kérem,  azon  a  vonaton  utazott a vasutas orvos. Majd visszafelé ledobja a recepteket.

      Két asszony beszélget a harmadik szomszédasszonyról.
      -Hallod ez a Julcsa azért mégis csak nagyon jó asszony. Én még sosem hallottam, hogy rosszat mondott volna valakirõl.
      -Nem is hallhattad Teruskám, hiszen az mindig saját magáról beszél.

      Egyszer a térítõ barát azt mondja a megtérni szándékozó nomád törzsfõnek.
      -Hallod-e fiam, ha azt akarod hogy megkereszteljelek az egyik feleségedrõl le kell mondanod, mert keresztény embernek nem lehet két felesége.
      -Ne  haragudj már atyám, mikor mondott ilyet Jézus? Én sohasem hallottam amikor a bibliát felolvasták nekem, hogy valaha ilyet mondott volna!
      -De bizony mondott fiam. Olvastasd csak föl magadnak azt a részt, amikor arról tanít, hogy senki két úrnak nem szolgálhat.

      Egyszer egy öreg páter így sóhajtott fel.
      -Ó édes Istenem, mégiscsak jobban át kellett volna gondolnod, mikor az embert  megalkottad,  jól van-e az, hogy az embernek egyetlen módja van csakarra hogy sokáig éljen, az hogy meg kell öregednie.

      Egy magát nagyra tartó városi orvos,  megkérdezi a faluról jött betegtõl:
      -Aztán mondja bátyám, járt-e valaki orvosfélénél mielõtt hozzám fordult?
      -Jártam bizony, a mi kis doktorkánknál a faluban.
      -Gondolom milyen õrültséget tanácsolhatott magának az a szerencsétlen köztünk maradjon, de eléggé tudatlan kollégám.
      -Hát  lehet,  hogy  igaza  lehet a doktor úrnak felõle, mert azt tanácsolta,hogy jõjjek el önhöz.

      Az idõs házastársak beszélgetnek. Azt mondja az asszony:
      -Hát apjukom, ha kettõnk közül, véletlenül az egyikünk elõbb meghalna én a komót árán vennék egy szép ünneplõ ruhát magamnak.

      Két anyós beszélget, dicsérik a vejeiket:
      -Hallod, hogy ezek a mai fiatalok milyen lusták. Te az én vejem arra emlékeztet, hogy egyszer vót egy kakasunk, amelyik még kukorékolni is lusta volt, csak  bólintott helyeslõleg amikor a másik kukorékolt.
      -Az semmi, te az én vejem olyan lusta, mint az a kutya, amelyik helyett még a bolhái is maguk kénytelenek vakarózni.

      Egyszer egy evilági nagyság, aki köztudottan smucik ember volt, mivel a jövendõje  érdekelte,  elvitte  a kíváncsiság a közeli kolostorba. A barát ránézett és szemébe mondta a betegségeit, amik majd kínozni fogják. A barát utána  elhallgatott. A báró megérezte,  hogy most neki kellene megnyitni a bukszáját a kolostor javára, ezért a következõket mondta:
      -Csak nem gondolod, hogy azért mert megmondtad, hogy mi vár rám, mindjárt kápolnát építtetetek nektek?
      -Azért nem jár semmi nagy jó uram, hogy megmondtam a jövendõjét, de ha azt szeretné, hogy a múltját ne tudja meg senki, mégiscsak fel fog épülni az a kápolna.

      A skót elmegy a plébániára és bejelenti, hogy gyermeke született. A pap beírja az anykönyvbe, majd megkereszteli a gyerteket. A skót akkor meg kérdezi:
      -Mennyibe került ez most nekünk atyám?
      -A keresztelésért nem kell fizetni fiam. Erre a skót:
      -Akkor ne rámoljon össze atyám, mert ikreim születtek, a másikat is meg kéne keresztelni.

      A püspök bérmálni megy és megkérdezi a plébánost, hogy amikor megérkezett, milyen illetlenség volt az, hogy nem szólt a harang? Mire a plébános:
      -Ó kegyelmes atyám, annak száz meg egy oka van.
      -Csak egyet mondjon.
      -Nincs harang.
      -Na jól van fiam, a többi okra most nem vagyok kíváncsi.

      Lelkigyakorlatos beszédében a pap a bûnbánatról beszél és azt mondja, hogy az ember az egyetlen teremtmény, amelyik el tud pirulni szégyenében. Mire valaki odasúgja a szomszédjának:
      -Ugyanis az ember az egyetlen teremtmény, akinek van miért elpirulnia.

      Az oroszlán meg a tigris beszélgetnek:
      -Tudod én áttértem a vegetariánus kosztra.
      -Na ne mond, tényleg?
      -Igen, ezentúl csak zöldségesekkel táplálkozom.

      A kereskedõ felesége szól az urának:
      -Elmegyek a templomba, gyûn a húzsvét meggyovónkodok. Mire az ura:
      -Vigyázz, az üzletrõl ne mondj semmit, mert a plébános a  legjobb vevõnk!

      Egy asszony azt mondja a plébánosnak. Jaj atyám segítsen rajtam, a hiúság bûnébe estem és nem tudok szabadulni tõle. Órákig is elnézem magam a tükör elõtt,  hogy milyen szép vagyok, milyen kecses és minden barátnõmnélbájosabb. Mire a plébános:
      -Nyugodjon meg asszonyom, ez nem bûn, csak tévedés.

      Jó barátságban volt egymással a katolikus plébános meg a református nagytiszteletes.  Egymást a fehér asztalnál is megtisztelték, így az egyik alkalommal a finom kakasleves után megjegyezte a nagytiszteletû úr:
      -Mond csak plébános uram, hogyan tudtok ti ilyen fönségesen finom levest fõzni, a teringettét!?
      -Tudod nagytiszteletû barátom, ez azért van, mert mi a kakast a levesbe szoktuk tenni, nem pedig a templom tornyára.

      A plébános világítás nélkül közlekedik a kerékpárjával. A rendõr megállítja és megbünteti 100 Ft-ra,  majd azt mondja neki: Hát nem tudta, hogy életve-szélyes így közlekedni? Mire a plébános:
      -Tudja nem vagyok egyedül, Isten velem van és vigyáz rám. Mire a rendõr:       -Szóval ketten vannak? Akkor 200 Ft.

      Vendéglõben:
      -Pincér! Valami zöldségekbõl hozzon nekünk salátát.
      -Olajozzuk, vagy ecetezzük uram?
      -A miénket olajozhatja, de az anyósomnak csak tisztán ecettel.
      -Ha kívánja uram, egy csipesszel is szolgálhatok a kedves mama szájára.

      Kezdõdik a Szentmise, a pap észre veszi, hogy valami baj van a mikrofonnal. Miközben piszkálja a mikrofon megjavul és már hallatszik amint mondja:
      -Valami baj van a mikrofonnal. A hívek pedig buzgón ráfelelik:
      -És a te lelkeddel.

      A túristák megkérdezik a helyi idegenvezetõt, hogy miért nincs korlát a szakadék szélén?
      -Tudják teljesen fölösleges volt. Miután hosszú évtizedeken át senki sem esett a szakadékba, ezért eltávolítottuk.

      Két szomszédasszony beszélget.
      -Hallod Juliskám olyan keserves dolog ez, hogy sokszor késõ éjszakáignem tudok elaludni.
      -Hallod-e  Mariskám  szakasztott  így voltam vele én is, de mostmár megoldottam a dolgot.
      -Mondd már Juliskám a jó Isten áldjon meg téged, hogyan?
      -Az a megoldás Mariskám, hogy háromig számolok és kész.
      -Mit mondasz, hogy csak háromig és máris elalszol?
      -Hát igaz, ami igaz, néha van úgy hogy fél négyig is eltart.

      Kovácsnénak nem ér haza a férje, elmegy a rendõrségre és bejelenti, hogy eltûnt. A rendõr megkérdezi tõle:
      -Mondja csak asszonyom, van a férjének valami különleges ismertetõ jele?      -Hát eddig még nem volt, de ha most elõkerül, akkor majd lesz!

      Tárgyaláson:
      Vádlott, mondja már meg végre a bûntársának nevét,  maga szerencsétlen. Hát nem érti meg, hogy könnyíthet vele a helyzetén?
      -Könnyíthet,  könnyíthet,  de  hogyan  gondolja  a bíró úr, hogy majd holmi könnyítésért feladom a saját testvéröcsémet? Hát azért ennyire tisztességtelen hülyének ne tartson engem a bíró úr!

      Hej édesanyám, megáldott minket a jó Isten ezzel az új tanítónkkal!
      -Miért kislányom?
      -Hány ez annyira egy vallásos, de annyira egy jámbor ember, hogy párja sincs talán.      -Hogyhogy?
      -Hát ez még tanítás közben is imádkozik. Akár mikor felelek, a végénmindig azt mondja: Istenem, Istenem...

      Egy vadász hatalmas sikereket ér el a medvevadászatokban. Valahányszor elmegy medvére vadászni,  mindig valami hatalmas állatot sikerülleterítenie. A barátja megkérdezi:
      -Áruld mán el komán, hogy hogyan csinálod?
      -Egyszerû mint az egyszeregy, -mondja. Odamegyek a medve barlangjához,  füttyentek egyet,  a medve elõjön. Ott a barlang ajtajában lelövöm és már kész is a dolog.
      Három  hónap  múlva a barát összeverve, befáslizva, kéken, zölden megje lenik.
      -Na mi van, mondja a vadász, nem tartottad magad a tanácsaimhoz?
      -Mán  hogyne  tartottam  volna.  Odaálltam a barlang elé, füttyentettem egyet és mint az õrült, elõjött a berlini gyors.

      János meg a fia fölmennek Budapestre. Leszállnak a vonatról és a pályaudvar  elõtt  át szeretnének menni a buszállomáshoz a túloldalra. Megállnak a közlekedési lámpánál. Azt mondja az öreg a fiának:
      -Lásde fiam, azért ezek a pestiek tudnak élni. Nézd ezt a piros lámpát millen gyönyörû színe van, mint mikor hajnalban felkél a nap minálunk otthon.
      -Nézd ezt a sárgát is, be gyönyörû, mint otthon a ringatódzó búzatábla.
      -Te ez a gyönyörû zöld is, mint a mezõ füve az esõ után, valami gyönyörû.
       Közben a lámpa ismét pirosra vált, mire az öreg így szól a fiához:      -Na gyere fiam menjünk, ezt mán láttuk!

      A legény volt tanítója elõtt büszkén dicsekszik az õ kis menyasszonyával.
      -Képzelje tanítóbácsi, nem csak énekel, még zongorázni is tud. Mire a tanármegértõn:
      -Tudom, fiam, tudom, a baj nem jár egyedül.

      A felhõszakadás után cseng a telefon a Meteorológiai Állomáson:
      -Csak azt szeretném tudatni önökkel, hogy a tûzoltóság most szivattyúzottki mintegy 2 méternyi vizet a lakásomból, az önök kisebb felhõ átvonulásából.

      Tárgyaláson az alperes , akit bigámiáért vonnak felelõsségre, állandóan belekotyog a tárgyalásba, mire a tót bíró rámordul:
      -Fogd  be az tied pofad és ülj le az segedjegyzõ melléje. Inkabb arol gondolkodni, mi az legyen büntetesül bigamia amitet elkövetel.
      Alperes alázatosan meghajol a bíró elõtt és leül a segédjegyzõ mellé, kezével legyint egyet és keserves hangon mondja:
      -Kaphatok én annál nagyobb büntetést,  minthogy a két feleséggel nekem két anyóst is juttatott a sors? Erre a bíró megértõen:
      -Igaz van alperes,  büntetést lenni megkapni. Targyalás be van lesz zárva. Elmehet haza büntetes okán.

      Orvosnál:
      -Emlékszik rá doktor úr, hogy tavaly ilyenkor azt tanácsolta, hogy a reumám miatt óvakodjak a nedvességtõl?
      -Hogyne emlékeznék Péter bácsi!
      -És  mondja  doktor úr, ha úgy ennyi idõ védekezés után megreszkíroznám és megfürödnék, nagy baj adódnék abból?

      Focimeccsen:
      Rettentõen gyengén játszik a csapat, az eredmény 13:0 az idegenbõl jöttekjavára, mire megszólal a hazai edzõ:
      -Gyerekek nem vagyok babonás, de most hogy 13:0 lett az állás van egy olyan érzésem, hogy elveszítjük a meccset.

      Étteremben:
      -Pincér, kérem hozzon egy fél pohár sört.
      -Fél pohár sört kérem nem szolgálunk föl, csak egészet.
      -Ugyan  vessen  már  egy fél pillantást arra a pohárra, amit a kollégája épp most visz a szomszéd asztalhoz.

      Bíróságon:
      -Vádlott, jól gondolja meg hogy mit mond, mert itt  van  két tanú, akik azt állítják, hogy látták magát betörni a Maloni villába.
      -Mit izgatja magát a bíró úr ettõl a kettõtõl? Hozok én magának akár húsz tanút is akár, akik nem láttak.

      Két skót tanakodik a kocsmában a vasárnapi mise után:
      -Te alapítsunk egyesületet a templomi perselyezés eltörlésére.
      -Kiváló ötlet -mondja a másik, majd kis gondolkodás után megkérdezi:
      -És szerinted mennyi lenne ott a tagdíj?
      -Úgy 20 penny évente. -Mire a másik:
      -Hallod, akkor inkább továbbra is gombot dobok a perselybe.

      Max Reger zongoramûvész arról volt ismert, hogy sokat dolgozott, sokat evett  és  ivott  és  rengeteg tréfát tudott, egy alkalommal Rudolf Louis kritikusnak, aki minõsíthetetlen irományt engedett meg magának a mûvész ellen, a következõket írta:

      -Kedves Rudolf,  kinek a vezeték nevét úgysem ismeri senki. Tudatom önnel,  hogy  ülõk  az  épület legkisebb helyiségében, elõttem az ön rólam írt kritikája, de nemsokára már mögöttem lesz.


      Egy amerikai üzletember csónakot szeretne bérelni a Genezáreti Tónál ámfél  órára olyan magas összeget kérnek, amennyiért otthon Amerikában egész napon át csónakázhat, ezért felháborodottan reklamál, mire a kölcsönzõs azt mondja neki:
      -Na de uram, miért sokallja, nem tudja talán, hogy ezen a tavon a NázáretiJézus gyalogosan átkelt!?
      -Nem is csodálom, ilyen árak mellett!

      A szakácsinas megkérdezi a mesterét:
      -Miért adjuk drágábban a két tükörtojást, mint a két tojásból készült rántottát?
      -Tudod fiam azért, mert a tükörtojás esetében meg lehet számolni, hogy hány tojásból készült.

      Az autóiskola oktató sajnálkozó mosollyal figyeli tanítványát, amint lavírozik autójával a gyalogosok között, majd a tanuló már nem bírja és felhördül:
      -Ez a sok õrült gyalogos, mit keresnek ezek itt az úttesten?
      -Talán segítene a prolémánkon -mondja szeliden az oktató- ha lemennénk a gyalogjárdáról.

      Pistike  nézi,  nézi  bömbölõ  kisöccsét,  majd  nagy  komolyan a következõt kérdezi:
      -Apuka, igaz amit a pap bácsi mondott a kereszteléskor, hogy a kis öcsi a mennyországból jött?
      -Igaz kisfiam.
      -Nem is csoda, ha kiküldték onnan, ha ott is ennyire bömbölt!

      A férj részegen érkezik haza és a házban teljes sötétség van.
      -Asszony, add ide a gyertyát, mert nem látok. -mondja, mire a felesége:
      -Ott van a polcon, a bal kezednél.
      -Jó vicc, mondja a részeg, azt hiszed ebben a korom sötétben látom hogy melyik a bal kezem?

      Figyelmeztetõ tábla egy amerikai kisváros határában:
      KÉRJÜK VEZESSEN ÓVATOSAN, MERT AZ ORVO-
      SUNK IS ÉS A SÍRÁSÓNK IS SZABADSÁGON VAN!

      Karcsi szakadt ruhában jön haza az iskolából.
      -Hát te meg mit csináltál? -kérdezi dorgáló hangon az anyja.       -Ez semmi anya. Neked csak egy új nadrágot kell venned, de a Pityu apukájának egy új gyereket.

      A férj részegen esik be az ajtón, a felesége összeszidja:
      -Nem szégyenld magad, ilyen részegen jössz haza.
      -Mit értesz te ehhez asszony, nem is jöttem, hanem hoztak.
      Azt mondja Joka a szomszédjának.
      -Hé, aggyá má te 10 ezret fizetésig.
      -Hát mikor lesz az a fizetés?      -Haggyá mán békén, hunnan tudjam én azt, hisz te dogozó nem én.

      Kis gyermekek az óvodában:
      -Képzeld Gyurika, a mamám fogát tegnap kihúzta a doktor bácsi és úgy jajgatott, hogy azt hittem bele fog halni.
      -Ezt  én  nem is hiszem el, mert az én nagyim minden este kiveszi az összesfogát és egyetlen egyszer sem fájt még neki.

      Mit mond a haldokló orosz? - SZENT PÉTER VÁR!
      Mit mond a sebesült török? - KONSTANTIN ÁPOLJ!
      Hogyan búcsúzik a francia elöntött rizsföldjétõl? - PÁRIZS!
      Mit mond a román apa a megbukott fiának? - BUK A REST.
      Hogyan hívja a bolgár a visszhangot? - SZÓ FIA.

      Miért piros a kék szilva? - Azért, mert még zöld!


      Az osztályvezetõ bemutatja az üzemet az új alkalmazottaknak, majd hozzá teszi: Önök rövidesen meg fogják szeretni az igazgató urat, ez ugyanis nálunk munkaköri elõírás.

      A vendég már amikor a pincér elõször megjelenik a zsebébe dug 200 Ft-ot.
      -Mindössze azt kérem ezért öntõl, mondja a vendég, hogy ajánljon nekünk valami nagyon jót. Mire a pincér:
      -Ha jót akar uram, azt ajánlom, hogy menjenek egy másik étterembe.

      Kozelka a feleségét elviszi az ókori szobrok múzeumába, ahol megtekintika diszkoszvetõ szobrát. Az asszony nézi, nézi, majd megszólal.
      -Ezt azért nem gondoltam volna, hogy a férfiak már az ókorban sem szerettek mosogatni, hanem inkább eldobták a tányért.
      Szörnyû rizikóval jár ma a kereskedelem, mondja az egyik asszony a másiknak utcasarki beszélgetés közben.
      -Mi az a nagy rizikó? -kérdezi a másik. Az árút csak el kell adni.
      -Á dehogy, az én fiam például rosszul választotta meg az üzletnyitás módját és már ezért a börtönbe került.
      -A börtönbe? Na ne mondja!  Miért, milyen módot választott?
      -Feszítõvassal próbálkozott.

      A  mûtét  után  a  páciens felébred és megdöbbenve látja, hogy a föléhajoló ember szakálla hófehér.
      -Doktor úr, ilyen sokáig tartott a mûtét? -kérdezi.
      -Nem kérem, én Szent Péter vagyok.

      Már 4 órája tart a mûtét, mikor a fõnõvérnek egyre gyanúsabbá kezd válni a dolog és megkérdezi:
      -Mondja már professzor úr, sokáig tart még a mûtét?
      -Mire a professzor megdöbbenve:
      -Mit, Mit operálunk? Azt hittem boncolunk!

      Egy hölgy van az orvosnál, aki alaposan megvizsgálja, majd ezt mondja:
      -Asszonyom,  önnek  nincs  semmi  különösebb baja, csupán több pihenésre van szüksége. Mire az asszony:
      -Na de doktor úr, nézze meg a nyelvem, milyen fehér...
      -A nyelvének is több pihenésre van szüksége asszonyom. -válaszol az orvos.

      Benci  hihetetlen  gyorsasággal festi a kerítést. Meg is kérdezi tõle a szomszédja:
      -Mondja már szomszéd miért fest ilyen irdatlanul gyorsan?
      -Hát azért,  tudja  szomszéd, mert szeretném befejezni még mielõtt elfogy a festék.

      Pistike imádkozik:
      Ó édes Istenem, add hogy ha beteg leszek, a vitaminok ne a spenótban hanem a kalácsban meg a fagylaltban legyenek. Amen.

      Fodrásznál:
      Fogadjunk, hogy ha most leborotválnám a szakállát, senki sem ismerne magára. Mire a vendég:
      -Fogadjunk kedves mester, hogy akkor magára sem ismerne rá senki.

      Barátok egymás között:
      -Te Karcsi, miért mész ki mindig az erkélyre, amikor a feleséged énekelnikezd?
      -Hát hogy nehogy azt higgye valaki, hogy én verem.

      Házasságkötés után az ifjú férj:
      -No kedves kis anyukám, mától kezdve mostmár neked kell ám fõzni!
      -Ez igaz kisapukám, de amit én fõzök, azt neked kell ám megenni!

      Kláriékhoz vendég érkezik.  Klári édesanyja udvariasságból megkérdezi a vendéget, hogy mit szeret, mit fõzzön. Mire a vendég válaszol és azt mondja, hogy neki mindegy, mert õ mindent megeszik. Erre Klárika sírva szaladaz anyjához.
      -Anyu, ha a bácsi mindent megeszik, akkor mi mit fogunk enni?!

      Két rendõr jutalom-úton elõször utazik hajóval a tengeren. Az egyik:
      -Te Jóska, látod, hogy mennyi tengernyi sok víz? -Mire a másik:
      -Na hallod, és ez csak a teteje, el sem merem gondolni, hogy mennyi lehet alatta?

      A házaspár egy ódon kastélyban tölt egy nyári hétvégét. A férj bámulja a vihart az ablakból, mire a feleség megszólal:
      -Emlékszel János, mikor megismerkedtünk, milyen viharos éjszaka volt?
      -Sose felejtem el. De hogy hogy nem ismertem én fel akkor a természetjeleit, azt máig sem értem?

      Bíróságon:
      -Vádlott. Feleljen, van önnek felesége?
      -Nincs  igen  tisztelt  bírónõ, az a néhány kék folt egy kocsmai verekedésbõl származik, bizonyára azt tetszett félreérteni.
      -Na mindegy kérem, nem is ez a lényeg, hanem akkor azt mondja meg, hogy hogyan lopte el azt az órát?
      -Nem  volt  az  lopás  kérem. Én mentem. Aztán láttam, hogy az óra is megy. Gondoltam, miért ne mehetnénk együtt.

      Munkahelyen.
      -Hallja maga szaki, maga rettentõen lassan dolgozik, csak szuszog-muszog itt. Mondja, van valami amit gyorsabban is tudna csinálni?
      -Igenis kérem. Például nagyon gyorsan elfáradok.

      A koldus áll az utcasarkon és odamegy hozzá egy jól öltözött úriember. Azt mondja a koldusnak:
      -Pénz most nincs nálam, de adok magának egy üveg italt. Mire a koldus:
      -Én kérem életemben egy korty szeszesitalt sem ittam.
      -Akkor adok magának egy doboz márkás cigarettát.
      -Bevallom uram soha nem is dohányoztam.
      -Tudja mit, adok magának egy kitöltött lottószelvényt.
      -Nem értek én a lottóhoz sem uram, nem volt nekem arra sosem pénzem.
      -Tudja mit, hazaviszem magammal és megebédeltetem nálunk.
      -Minek köszönhetem ezt a nagy megtiszteltetést uram?
      -Megmutatom magát a feleségemnek, hogy jól nézze meg, hogy aki nem iszik, nem dohányzik, nem is lottózik, az hová jut.

      XXIII. János pápa meghívta az asztalához, az egyik derék pápai gárdistát.Azt ifjú rettenetesen izgult és ez meg is látszott rajta. A jóságos pápa megkérdezte tõle:
      -Mond fiam, miért izgulsz ennyire?
     -Mán hogyne izgulnék Szentatyám. Ebédelt már ön egy pápával egy asztalnál?

      Két szomszéd beszélget:
      -Te az én kutyám egy csodakutya!
      -Tényleg? és mit tud?
      -Te az minden reggel hoz nekem, újságot, levelet, pedig nem is fizettem elõ.
      -És a levelek?
      -Kifejezetten érdekes dolgok vannak bennük.  Igaz nem nekem szólnak, de határozottan sokat megtudok belõlük a szomszédaimról.

      Egy rozoga járgány mellett ott áll a gazdája az autós piacon és nagyon dicsérgeti, szeretne tõle megszabadulni. Az Egyik vevõ megkérdezi:
      -Aztán mondja csak uram, mennyit tud vánszorogni ez a roncs?
      -Elmegy ez akár 160 km-t is!
      -A pasas gyanakodva visszakérdez: óránként, vagy összesen?

      A  híres  operaigazgató meghallgatást tart. Az egyik jelölt kikenve, kifenve megjelenik,  teszi-veszi  magát  mint egy primadonna, majd valami irtózatos hangon  belekezd  egy  áriába.  Amikor befejezi, széles mosollyal a direktor felé fordul:
      -Nos hogy tetszik a hangom drága mesterem? Mindenki csak dicsérte még eddig, akinek énekeltem. Mire a direktor:
      -Ezzel a hanggal asszonyom, ön be fogja járni az egész világot.
      -A hölgy egészen felvillanyozódik. -Ah maga is ezt gondolja, direktorom?
      -Nemcsak gondolom asszonyom, hanem egészen biztos vagyok benne, mert hogy  egyetlen  operaház sem fogja önt leszerzõdtetni,  azt  biztonsággal állíthatom.

      A férj kiábrándultan áll az ablaknál és nézi, hogy hogy zuhog az esõ odakint.
      -Kutya egy idõ van odakint -mondja, majd hozzáteszi:
      -A baj sosem jár egyedül, fogadni mernék, hogy az anyád is mindjárt megérkezik!

      Angliában  közadakozásból templomot építettek. Amikor összeszámolták az adományokat,  megdöbbenve tapasztalták, hogy az összeadott 100 ezer font mellett még 3 pennyt is találtak. Meg is jegyezték:
      -Ezt biztos egy skót tette a perselybe. Mire a közelbõl egy hang:      -Azt alighanem hárman adták össze.

      A  pásztor  hajnalok hajnalán hajtotta ki mindig a nyájat a legelõre és mivel a  plébános  nyitott  ablaknál  aludt,  zavarta  a pásztor  fütyülése, dalolása.
      Többször  is  kérte, hogy ne ébressze fel olyan korán a pásztor, de az szinte direkt  fütyült,  dalolt,  hogy a papot  korán kiugrassza az ágyból. Erre a furfangos pap az egyik reggel odahívta magához a pásztort.
      -Hallod-e te gyerek, olyan szép a hangod. Ha mindig ilyen szépen énekelsz, minden reggel találsz egy dénárt az ablakpárkányon. A gyerek kihúzta magát nagy büszkén. És csakugyan másnap reggel , meg harmadnap is ott volt a  dénár az ablakpárkányon, ám a negyedik nap már nem talált ott semmit és azután  sem.  Nem is énekelt többet a fukar papnak, az õ szép énekét ne élvezze ingyen! Valahányszor közeledett a plébánia felé mindig elhallgatott.
      A furfangos pap meg nyugodtan alhatott, nem zavarta korán senki az álmát.

      Mi a csalás? Kérdezi az egyetemi tanár az ügyvédjelöltet a vizsgán.
      -A csalás az lenne, ha a tanár úr megbuktatna engem a vizsgán.      -Hát ezt meg hogy érti?
      -Úgy, hogy a törvény szerint az követ el csalást, aki kihasználja más tudatlanságát.

      A kommunizmus csodái:
 1.Mindenkinek volt munkája...
 2.Bár mindenkinek volt munkája, senki sem csinált semmit...        3.Bár senki sem csinált semmit, a terv 100% fölött teljesült...
 4.Bár a terv 100% fölött teljesült, mégsem lehetett kapni semmit.
 5.Bár nem volt kapható semmi, mégis mindenkinek meg volt mindene...
 6.Bár mindenkinek meg volt mindene, mégis mindenki lopott...
 7.Bár mindenki lopott, mégsem hiányzott a leltárból semmi...
 8.Bár nem hiányzott a leltárból semmi, mégis mindenki után nyomoztak...
  9.Bár mindenki után nyomoztak, mégsem derült ki soha semmi...
10.Bár nem derült ki soha semmi, mégis mindent eltitkoltak...
11.Bár mindent eltitkoltak, mégis tudott mindenki mindent...

      Anyjától kérdezi a gyerek:
      -Szabad-e az ágyban olvasnom, amíg el nem alszom?
      -Na jól van, most az egyszer, de vedd tudomásul, hogy egy perccel se tovább!

      Az öreg plébános átszól a szomszédjának, aki rendes templombajáró ember.
      -Tedd már meg fiam, hozz nekem valahonnan finom,  jó hideg sört.
      -Honnan atyám? -kérdezi a szomszéd...
      -Mindegy nekem fiam, csak jó legyen, meg hideg legyen...
      A szomszéd jó lélekkel elindul, az öreg pap meg várja, várja...
      Eltelik egy óra, kettõ, három is mire a szomszéd dûlöngélve megérkezik és akadozó nyelvvel áll a plébános elé.
      -Voltam a sarki kocsmában, meleg volt...
      -Voltam a Zöldkertben, az is vacak volt...
      -Voltam a Búsíratóban, ihatatlan...
      -Voltam a Makk Hetesben, valami szörnyû, mint a posvány.
      -Nem is mertem én a mi jó plébános urunknak ilyen lõrét hozni, már megbocsásson tisztelettel...

      Grisa indul a kolhozba kapálni. Kikészíti a Lenin képecskét, meg a komszomol könyvecskét, meg a szakszervezeti könyvecskét. Megreggelizik, meg issza a pálinkácskáját, beteszi a bal zsebébe a szíve fölé a Lenin képecskét,a jobb zsebébe a komszomol könyvecskét, a farzsebébe a szakszervezeti könyvecskét és elindul.
      A  sarokhoz  érve, megtapogatja a bal zsebét, Lenin képecske meg van.
      A jobb zsebét, komszomol könyvecske meg van. A farzsebét, szakszervezeti könyvecske meg van.
      Elér a falu közepére, megtapogatja a bal zsebét, Lenin képecske meg van. A jobb zsebét,  komszomol  könyvecske  meg van. A farzsebét, szakszervezeti könyvecske meg van.
      Elér a falu szélére, megtapogatja a bal zsebét, Lenin képecske meg van.
      A jobb zsebét, komszomol könyvecske meg van. A farzsebét, szakszervezeti könyvecske meg van.
      Kiér a kolhozba,  még mielõtt bemenne a szövetkezet ajtaján megtapogatja  a  bal  zsebét,  Lenin  képecske  meg van.  A jobb zsebét, komszomol könyvecske meg van. A farzsebét, szakszervezeti könyvecske meg van.
      Felülnek  a  traktor  vontatókocsijára, Grisa megtapogatja a bal zsebét, Lenin képecske meg van. A jobb zsebét, komszomol könyvecske meg van.
      A farzsebét, szakszervezeti könyvecske meg van. Jólesõ, meleg érzés tölti el a szívét és mosolyog.
      Megérkeznek  a  krumpliföldhöz,  leszállnak a vontatóról, Grísa megtapogatja  a  bal zsebét, Lenin képecske meg van. A jobb zsebét, komszomol könyvecske meg van. A farzsebét, szakszervezeti könyvecske meg van. Ismét  boldogság suhan át az arcán, majd hirtelen elkomorodik az arca. Ó az ördög el nem vitte, a kapácskát meg nem otthon hagytam!

      -Ha én a feleségemmel autóba ülök, mindig kell hogy ragasztószalag legyennálam.
      -Minek az szomszéd?
      -Hát ha az asszony vezet, a szememre kell ugye, ha meg én vezetek, az asszony szájára kell ugye.

      Azt mondja az anya a fiának:
      -Kisfiam, megigérted anyunak, hogy minden nap szerzel valakinek valami örömet. Te pedig már az elsõ nap megverted a szomszédék Jóskáját.
      -De anyu, csak láttad volna, mennyire örül ennek a Jóska öccse...

      Hittanórán:
      -Mond Pistike, miért fogyott el a bor a Kánai Mennyegzõn?
      -Azért, mert az Úr Jézus magával vitte a tanítványait is.

      A szõke nõ megkérdezi az utazási irodában:
      -Legyen szíves megmondani, hogy a földkörüli utazás árában benne van a  visszatérés költsége is?

      Pater Denifhez odament a  plébániájára egy hölgy és közölte, hogy ki akar térni a hitébõl. A páter így válaszolt neki:
      -Nézze asszonyom, ön szépnek nem szép, fiatalnak sem mondható, okosnakmég kevésbé. Ha a hitét is elveszíti, mondja, mije marad?

      Az édesanya ellenõrizni akarja fiát, hogy ott volt-e a Szentmisén.
      -Mirõl prédikált a pap -kérdezi tõle.
      -A bûnrõl. -válaszolta a gyerek.
      -És mit mondott?
      -Hát ellenezte.
      Kovácsné megörökli a szomszéd papagályát. A papagály rettenetesen csúnyán beszél Kovácsnéhoz. Elmondja vénnek, csatrafának, mindennek. Mire  Kovácsné  megsokallja  és  igérgeti  a  papagálynak, ha föl nem hagy a csúnya beszéddel, beteszi a mélyhûtõbe 5 percre. Mivel  a  papagály  csak továbbra is mondja a magáét, Kovácsné zsupsz berakja 5 percre a  hûtõbe és amikor kiveszi megszólal a papagály:
            Hát  azt  még  csak  megértem, hogy engem beraktál  a  mélyhûtõbe te vén csatrafa, de mond az a szegény tyúk mit vétett ellened, amelyiket márolyan régóta ott tartasz, hogy csonttá fagyott?

      A pap arról prédikál, hogy milyen csodálatos az amit az Isten teremtett. Minden hosszú fûszál egy-egy prédikáció -mondja.
      Másnap az egyik híve elmegy a plébánia mellett, miközben látja, hogy a plébános vágja a plébánia udvarán a füvet. Illedelmesen köszön, majd megkérdezi:
      -Tán rövidíti a prédikációit plébános uram?

      A gyerek intõt visz haza számtanból.  Az apja megfedi.  Hát  nem szégyelled magad,  hogy ilyen nagy szomorúságot okoztál az apádnak,  a múltkor 5-öst kaptál, most meg intõt?
      A gyerek nagy komolyan gondolkodik, majd azt mondja vígasztalólag:
      -Tudod apa az úgy van,  hogy egyetlen  iskolában sem lehet azt megcsinálni,hogy mindig ugyanaz az apuka örülhessen.

      A vendég hívja a pincért.
      -Pincér ez a tányér koszos. -mire a pincér:
      -Téved uram, az már a leves.

      Mama, ugye te mesélted a múlkor, hogy az ebédlõben lévõ nagy kínai vázátcsaládunk már generációk óta õrzi.
      -Igen kisfiam, így van. Miért kérded?
      -Csak azért, mert el szeretném mondani,  hogy azt a vázát a mi generációnkvéletlenül fellökte és összetörte.

      Két barát beszélget. Hallod az én feleségem egy olyan, de olyan okos asszony, hogy az mindenben otthon van.
      -Na ne mond és miben?
      -Te az otthon van a mûvészetben, az irodalomban, a divatban, a politikában, csak éppen otthon nincs sosem otthon.
      A kapitány ránéz az iránytûre és nem akar hinni a szemének. Forog körbe, mint a ringlispil. Erre leszól a szócsövön a gépházba:
      -Gépház! Mennyi? A gépész azonnal válaszol:
      -Harminc uram! Mire a kapitány megkövülten:
      -Könyörgöm, mi harminc? Erre lentrõl:
      -Hát mi mennyi uram?

      Két férfi beszélget.
      -Hallod rettenetes egy asszony a feleségem, reggel, délben, este, minden áldott nap éjjel-nappal pénzt kér tõlem.
      -És mit csinál azzal a sok pénzzel?
      -Hát azt nem tudhatom, de hogy én nem adok neki egy vasat se, az biztos.

      Fiatal lány jelentkezik a kórházba ápolónõnek.
      -Van magának egyáltalán apolónõi gyakorlata?
      -Hogyne volna kérem!
      -Ugyan hol szerezte ilyen fiatalon.?
      -Hát otthon! Két fivérem focista, a harmadik bokszoló, az anyám sielni tanul,az apám pedig motorral közlekedik.

      A túristacsoport izgatottan felsorakozik, hogy az idegenvezetõ bemutassa nekik  a  tihanyi  visszhangot. Az egyik csoportag nõnek, akinek egész úton be nem állt a szája, azt mondja:
      -Figyelmeztetem  asszonyom,  itt önt csalódás fogja érni. Itt ugyanis egészenbiztosan nem az öné lesz az utolsó szó.

      Figyelj  ide  Petike.  Ha  én  adok neked 16 diót és te annak felét odaadod a kishugodnak, akkor mennyit kell neki adnod?
      -Éppen öt darabot.
      -Ejnye Petike, hogy mondhatsz ilyen szamárságot, hát nem tudsz számolni?
      -Én tudok tanítónéni, de a hugocskám az nem.

      Határon a vámos felmegy a buszra.
      -Hölgyeim és Uraim! Cigaretta? Kávé? Alkohol?
      Erre az egyik utas:
      -Köszönöm nem kérek, vettem odakint bõven.

      Óvodában Katika megkérdezi Jancsikát.
      -Mond Jancsika, ha megnövünk elveszel feleségül?
      -Sajnos nem lehet Katika. Tudod nálunk  mindenki a családon belül házasodik.  Nagyapán elvette nagyanyámat, a  nagybácsim az ángyit, apám az anyámat és ahogy ismerem õket velem is elvetetik majd a feleségemet.

      Két katonatisztné beszélget:
      -Képzeld egy autó elütötte a kéményseprõnket.
      Mire a másik:
      -Rémes, hogy már a tetõn sem érezheti biztonságban magát az ember.

      Két rendõrfeleség beszélget:
      -Képzeld fridzsiderünk van.
      Mire a másik:
      -Na és mond, mivel irtjátok?

      Két katonatisztné beszélget:
      -Képzeld a férjem elhunyt náthában..
      Mire a másik:
      -Na és mond, ott is temették el?

      A bolondok házában egy bolond lihegve, lélekszakadva cipel egy szekrényt.
      Meglátja az egyik ápoló:
      -Brúnó, miért egyedül viszed a szekrényt?  Nem úgy volt hogy a Janó segít neked?
      -Mit  képzel  róla,  mán hogyne segítene? Benn van a szekrényben, õ fogja a válfákat.

      A rendõr ráköszön az egyik szomszédjára.
      -Aggyisten Szabókám!  Hogy maga hogy megváltozott! Azelõtt sovány voltés magas, most meg kicsi, meg kövér. Hogy csinálta.
      -Én nem vagyok Szabó, engem Bognárnak hívnak.
      Mire a rendõr, elgondolkodva:
      -Rémes, hogy a nevét is megváltoztatta. 

      Két rendõr sétál a központban, mire meglassít egy autó mellettük. Egy külföldi ül benne, aki eltévedt és próbál a rendõröktõl segítséget kérni elõször németül,  majd angolul,  franciául, olaszul,  svédül, de a rendõrök mindenre rázzák a fejüket. A külföldi mérgesen legyint és elhajt.  Megszólal az egyikrendõr gondolkodva:
      -Hallod-e komám, nyilván meg kellene tanulnunk egy-két idegen nyelvet.
      Mire a másik:
      -Ugyan már, itt volt ez a pasas is, hány nyelven beszélt és mire ment vele?!

      A Balatonban fuldoklik egy ember. Meglát messzebb két halászt egy csónakban. Kétségbeesett hangon integet feléjük segítséget kérve:
      -Halászok!... halászok!... halászok!...
      Mire a csónakban az egyik:
      -Én is halászok, de nem ilyen martha módon...

      Apu hol vannak a Kárpátok?
      -Ostoba kölyök mért engem kérdezel? Hiszen tudok, hogy anyád rak el mindent!

      Pistike ül a fürdõkádban. Kikiabál az anyjának:
      -Anya te tudod, hogy mennyi fogkrém van egy tubusban?
      -Nem tudom kisfiam -válaszol az anyja. Mire a gyerek:
      -Én már tudom, éppen 3 méter.

      Búcsúlevél:
      Szomorú családi körülményeim zavartak a halálba. Elvettem szerencsétlenségemre egy özvegyasszonyt feleségül. Annak volt egy felnõtt lánya, azt meg elvette apám feleségül. Ezek után apám lett a vejem, a mostohalányom pedig az anyám.Feleségemnek született egy fia, aki apám sógora lett,  nekem pedig a nagybátyám, mivel a mostohaanyám testvére volt.
      Apám feleségének, vagyis a mostohalányomnak, aki egyszemélyben az anyám is volt, szintén született egy fia, aki természetesen a  mostohatestvérem lett és egyúttal a saját unokám is, miután õ a mostohalányom fia.
      Így a feleségem lett az öreganyám, mivel anyja volt az apám feleségének,tehát én voltam a testvéremnek a férje és egyben az unokája is. Miután  öreganyám  férje  én  magam  vagyok,  úgy én saját magamnak vagyok az öregapja, ami  már annyira dili, hogy inkább én leszek a saját sírásóm és elföldelem magam.

      Egy diák a bolond-ballagáson ül egy szamár hátán és a tanárokat utánozza. Az osztályfõnöke megáll és nézi. Mire a diák:
      -Mi az tanár úr, nem látott még szamarat. A tánár csak ennyit mond:-Emeleteset még nem fiam.

      Sírfelirat:
      ITT NYUGSZIK BALOGH BENÕ
         TISZTÁN, SZÓDA NÉLKÜL...

      Az iskolában az egyik beképzelt leányzó így szól a tanárnõjéhez.
      -Tanárnõ igaz az, hogy az apja libapásztor volt? -Mire a tanárnõ: -Igen, én is örököltem a foglalkozását.

      Morbid:
      A skót felesége haldoklik. A skót szépen felravatalozza, meggyujtja a ravatal mellett a szentelt gyertyát, majd elindul a munkába. Elõtte még elbúcsúzik haldokló feleségétõl és azt mondja neki. Drám, utolsó lehelleteddel el ne felejtsd elfújni a gyertyát.

      Egy kerékpáros halad a villamos sínek között, mögötte a villamos csengetve, de a pasas csak karikázik tovább. Erre kikiabál a villamosvezetõ:
      -Hé maga! Nem tudna lemenni a sínekrõl, hogy haladhassunk? Mire a pasas visszakiált:-Én letudnék menni, de maga nem!

      Rendõr: Miért nem jelentette a rendõrségen, hogy talált egy aranygyûrût?
      -Aztán mán miért jelentettem volna? Bele van írva, hogy örökre a tiéd.

      Hogyan oszlat fel a rendõr egy skót tûntetést?
      Elõvesz egy perselyt és perselyezni kezd.

      Érettségi hittan-dolgozatból:
      "...amióta az emberiség fönnáll, sok minden jobbra fordult. A bûnözés például feltûnõen csökkent. Tény ugyanis, hogy Káin és Ábel idejében a szülõk100%-a bûnözõ volt, a testvérek 50%-a pedig gyilkos..."

      Egy napon meghal egy buszsofõr, meg egy plébános. Mind a ketten megjelennek  a  mennyország  kapujában,  ahol  Szent Péter fogadja õket. Rövid idõ múlva  Szent Péter közli,  hogy  a söfõr bemehet a mennyországba, a plébános viszont nem. Erre a plébános méltatlankodni kezd.
      -Mégis csak disznóság, egész életemben az Istent szolgáltam, s akkor engem nem engednek be, ezt a buszsofõrt meg elsõre?
      -St. Péter erre így szólt.  Hallgass fiam,  így igazságos,  mert amíg te prédikáltál, mindenki dühöngött, de amíg ez buszt vezetett mindenki imádkozott!

      A nagyanya rászól az unokavejére. Ne cigarettázz fiam, mert aki cigarettázik, az hamarabb meghal. Mire az unokavej:
      -Ugyan már nagymama, hiszen a nagypapa is cigarettázik és már 80 éves.-Ez igaz fiam, de ha nem cigarettázna, már akár 90 éves is lehetne!

      Az orvos a kórházban nézi egy 40 körüli hölgy kórlapját és megkérdezi:
      -Ezek szerint hölgyem, Ön fejfájásban és reumában szenved?
      -Igen doktor úr!
      -Hány éves is ön?
      -Huszonöt doktor úr!
      -Á értem, ezek szerint még feledékenységben is szenved...

      A férj hazaér a munkából és a feleségét rettentõen feldúlt állapotban találja, kisírt szemekkel, mintha valami szörnyû dolog történt volna.
      -Mi történt drágám? -kérdezi gyanútlanul. -Mire az asszony:
      -Képzeld,  hogy mi történt, bele is õrülök. A szomszéd feleségének is ugyanolyan kalapja van, mint amilyet te vettél nekem.
      -És  te persze rögtön egy másikat akarsz?!  ...emeli fel a hangját a férj, mire az asszony csendben megjegyzi:
      -Arra  gondoltam,  hogy  ezt  így még mindig olcsóbban megúsznánk, mintha máshová költöznénk...

      A plébános vizsgáztatja hittanosait:
      -Gyerekek! Milyen bûnt követett el Ádám?
      -Evett a tiltott fa gyümölcsébõl -feleli Pisti.
      -És hogyan büntette meg ezért Ádámot a jó Isten? -mire a gyerek rávágja:-El kellett hogy vegye Évát feleségül...

      Egyik apuka a máiknak:
      Nézze Kovács úr, az még haggyán, hogy a maga fia lemásolja az én fiam füzetébõl  a házi feladatot, de hogy még meg is veri, mert az egyik példa nem volt jó, az már mégis csak sok!

      A nagymama tanítaná az unokát:
      -Látod kisfiam, amikor én ásítozok, akkor mindig a szám elé teszem a kezemet. -Mire az unoka:
      -Ó mama, nekem arra semmi szükségem. Nekem meg vannak a fogaim!

      A pap elkezdi a misét és bemondja, hogy a Szentmisét elhunyt János testvérünkért ajánljuk fel. Kisvártatva kijön a sekrestyés és odasúgja:
      - Plébános úr a misét nem elhunyt, hanem élõ Jánosért kell végezni. A pap a következõ módon vágja ki magát:
      - Kedves hívek! Nagy örömet mondok nektek. János testvélrünk nem halt! János testvérünk él!

      Kiállításon:
      -Ó kedves mûvészkém,  higgye el,  egyedül csak az Ön képeit tudtam megcsodálni a kiállításon. Mire a mûvész:
      -Köszönöm asszonyom, erõt ad a további alkotáshoz. -Erre az asszony:
     -Tényleg nem mondanám, de a többi kép elõtt olyan sokan álltak, hogy képtelen voltam oda furakodni.


     Miért nem tud jégkockát készíteni a szõke nõ?
     -Nem ismeri a receptjét

     A szõke nõ férje töltöttcsirkét kíván ebédre.
     Az ebéd elkészül, de ehetetlen. A férj megkérdezi:
     -Mivel töltötted meg a csirkét édesem?
     -Képzeld milyen szerencsém volt, nem kellett tölteni, mert
      már nem volt üres amikor megvettem.
     A házkezelõségen csörög a telefon. A pofa már hatodszor
     hívja õket: 
     -Mondják már meg hogy mikor jönnek a hálószoba beázást
     rendbe tenni, mert ha esik az esõ állandóan lavórba kell
     felfogni a vizet ami befolyik.
     -Mire a kezelõ így válaszol. Mit engem zavar ezzel a
     problémával hogy meddig esik meg folyik. Nem vagyok én
     meteorológus.

     Miért élnek skóciában olyan sokáig az emberek?
     -Mert drága a temetés.

     Mi a különbség a hasmenés és a halál között?
     -Semmi. Ha menni kell, hát menni kell.

     -János gazda egy üveg bort visz hazafelé. Közben találkozik a komájával, aki mondja, hogy kínbálj mán meg öreg egfy korttyal! Nem lehet mondja János, mert  a fele a feleségemé és az van fölül.

     -Kovácsék most költöznek és egy barátjuk meglátogatja õket.
     -Na hogy érzitek magatok itt az új helyen?
     -Mostmár remekül -feleli Kovács. Kezdetben a feleségem nagyon idegenkedett ettõl az új környezettõl, de aztán remekül beilleszkedett. Már minden szomszéddal összeveszett.

Gyurcsány elmegy a jósnõhöz:
     -Mondd meg öreganyám, mikor fogok meghalni?
     -A jósnõ nézi az üveggömböt, némi hókuszpókusz után:
     -Egy nemzeti ünnepen fogsz meghalni fiam.
     -Lárifári, de mikor, melyik évben, melyik napon?
     -Az teljesen mindegy, fiam. Az a nap mindenképpen nemzeti ünnep lesz.

A veszekedés kellõs közepén a feleség diadalmasan fölkiállt:
     -Hol lennétek ti süket férfiak nélkülünk nõk nélkül?
     -Na erre tudok válaszolni -mondja a férj. A paradicsomban.

Az apa a 18. születésnapján elviszi a kocsmába a fiát és vesz neki egy kupica pálinkát. A fiú fölhajta, könnybe lábad a szeme és alig kap levegõt.
     -Hú de rossz volt apám.
     - Na látod fiam, az a süket anyád meg azt hiszi, hogy én szórakozni járok ide.

A tanár megkérdezi a tanulókat:
     -Mit gondoltok miért hívják a mi szép nyelvünket anyanyelvnek?
Móricka válaszol:
     -Úgy gondolom azért, mert apáink sosem juthatnak szóhoz.

 
E-mailben küldhet jó tréfát, viccet oldalunkra, megköszönjük!
L E G F R I S S E B B VISSZA E LAP TETEJÉRE
MEGFONTOLNI VALÓ VISSZA A NYITÓLAPRA