Szent  Vendel
érdem  és  becsületrend
A  (JÁSZ)LAJOSMIZSEI
RÓMAI  KATOLIKUS  EGYHÁZKÖZSÉG  NAGYDÍJA

A l a p í t ó   o k i r a t

      1.)  Érdem és becsület.
            E kettő elengedhetetlen feltétele e díj odaítélésének!

      2.)  Okt. 20-ához, St.Vendel ünnepéhez kapcsolódjék.
            Ha megosztva adnák, a megosztás száma szerinti
            egyedivé tett herendi porcelán adandó!
            (Nem kötelező évente odaítélni!)

      3.)  A porcelánon templomunk látható a Szent Vendel
            szoborral és a következő felirat:

"St. Vendel érdem és becsüetrend",
"St.Lajos Egyházközség Jász-Lajosmizse".

      4.)  A díjhoz tartozik egy 2x1 cm-es kis arany kereszt,
            amelyet kabát kitűzőként lehet hordani, valamint
            egy oklevél, amely biznyítja a díj jogosultságát.


_____________________________________

      A díjat a Herendi Porcelán Manufaktúra készíti a lajosmizsei Szent Lajos Egyházközség által alapított Szent Vendel Érdem és Becsületrend díjazottainak, akik városunk katolikusságáért múltban, jelenben és jövőben valami átlagon felülitettért kaphatják meg. A díj értékét azegyedileg legyártott világhírű porcelánértékén  felül az is növeli, hogy csak igen kevesen  lehetnek akik megkapják és valóban csak átlagon felüli teljesítményekért.
      Honlapunkon a díjról külön oldalt talál.A Herend emblémára  klikkelve pedigmegtekintheti a világhírű gyár honlapját és múzeuma kincseit.


_____________________________________
      4.) A St. Vendel Érdem és Becsületrend odaítélése:
           a.) A jelölendő(k)re bármely egyháztanácsos
              javaslatot tehet.
           b.) A jelölés a plébános tiszte az Egyháztanács
              felé, kivéve a 7. pontot.
           c.) Az Egyháztanács titkos szavazással dönt,
              vita nélkül "Igen"-t, vagy "Nem"-et mond.
                  Szükséges az összes egyháztanácsos  2/3 + 1
                  szavazata! Ha valaki tartózkodik, az "Nem"
                  szavazatnak számít!
           d.) 2/3 +1-nél kevesebb szavazat esetén, ha van,
              újabb jelölt állítható.
      5.) A St. Vendel Érdem és Becsületrend
jelölési feltételei:
            a.) Lajosmizse katolikusságáért,
                  múltért- jelenért- jövőért tett kimagasló,
                  átlagon felüli tett, függetlenül attól,
                  hogy az illető milyen vallású.
            b.) Az érdemrendre   k i z á r ó l a g
                  köztiszteletben álló személy jelölhető!
      6.) Mindenkor vigyázni kell
                                    a díj rangjára és tekintéjére.
            Nem adható megalkuvásból, vagy sértődés
            elkerülése végett. Inkább ne adják ki a díjat,
            minthogy az rangjában gyengüljön.
      7.) Fölszentelt személy csak akkor kaphatja meg,
            ha az Egyháztanács világi elnöke bejelenti,
            hogy a teljes Egyháztanács megegyező
            véleménye szerint fölszentelt személyt kívánnak
            díjazni, ezért az ajánlást ő maga teszi meg. Az
            ajánlás után vita nélkül kell hogy szavazzanak.
            A szavazás akkor érvényes, ha ellenszavazat és
            tartózkodás nincs.
                                   Maga a jelölt nem szavazhat!
      8.) A St.Vendel Rend átadása a templomban,
            rangos rendezvény keretében történjen!

                  Lajosmizse, 2001. július 8.
 

BUJDOSÓ TIHAMÉR     *     SÓLYOM JÁNOS
    jegyző sk.                           vil. elnök sk.
 
 

SÜVEGES ISTVÁN
plébános sk.
 
 

BUJDOSÓ GYŐZŐ      *     CSORBA JÁNOS
Ek.gondnok                 Tp.gondnok

A díj átadásának ünnepi procedúrája

Kedves Testvérek!

      Jász őseink áldott segítője, St. Vendel apát úr tiszteletére alapítottuk érdem és becsületrendünket. Célunk az volt, hogy olyan rangos díjat  alapítsunk, amelyet megkapni különleges tisztességet jelent és amelynek odaítélési feltétele: Lajosmizse katolikusságáért múltban, jelenben vagy a jövőben tett kimagasló, * átlagon felüli, * a munkaköri vagy hitbeli kötelezettségeken túlmutató tett.
            Így, bár a díj maga is rangos, hiszen egyedi herendi porcelán, angolmintás, körben áttört tányér, melyen  templomunk és a St. Vendel szoborlátható a következő feliratokkal:

"St. Vendel érdem és becsületrend."
"St. Lajos Egyházközség Jász-Lajosmizse"

      A díjat a Herendi Manufaktúra sorszámozva egyedileg e díj átadására gyártja le. A díjhoz tartozik egy kis 24 karátos arany kereszt, mely a kabátra tűzhető és Ozsvári Csaba ötvösművész alkotása. Ám a díj igazi értékétmégis az adja, aki, és amiért kapja. A díjat az egyháztanácsosok javaslatainak figyelembe vételével a plébános terjeszti elő és az egyháztanács szavazza meg. A díjat  nem szükséges  minden évben odaítélni, ugyanakkor egy-egy alkalommal akár többen is megkaphatják.  A díj maga megtekinthetőmindenki által jól láthatóan páncélvitrinünkben.
      Most tehát,... E nagyszerű alkalomra egybegyűlt kedves mindannyian,...
      Engedjék meg,...
      Hogy ünnepélyesen bejelentsem,...
      A Jászlajosmizsei,...
      150 éves Szent Lajos Róm. Katolikus Egyházközség Képviselőtestülete,...
      Krisztus után a 2.....-ik esztendőben,...
      St. Vendel apát urunk emberszerető jóságára való emlékezéssel,...
      És az ő őseinktől örökölt,...
      Buzgó tisztelete hagyományát hűséggel őrizve...
      Az egyháztanácsosok javaslata alapján,
      A plébános előterjesztésére, 
      Egyhangú döntésekkel,...
      A titkosság érdekében ..x.. szavazáson,...
      ..X.. St. Vendel érdem és becsületrendet ítélt oda.
      Mind a ..x.. esetben a díjazottak önzetlen segítőkészsége, Egyházközségünkért tett kimagasló érdemei voltak,... A St.Vendel érdem és becsületrend odaítélésének indokai. Mielőtt megismerkedünk a díjazottak személyével,...
      Köszöntse a Jászok éneke az ünnepet.

      EZT KÖVETI A DÍJAZOTTAK MÉLTATÁSA EGYENKÉNT MAJD A DÍJAK ÁTADÁSA

      Egyházközségünk vezetősége és a magam nevében most engedjék meg,  hogy tiszta szívből gratuláljak a díjazottaknak, akik úgy gondolom, hogy méltó kitüntetettjei lettek az érdem és becsületrendnek ésszemélyükben emelik az elkövetkezendő években átadandó díjak értékét is. Most pedig e szép és nemes alkalmat megpecsételendő, álljunk fel és díjazottaink tiszteletére énekeljük el nemzeti imádságunkat, a

H I M N U S Z T

D í j a z o t t a i n k

(Egyházközségünkért Érdeméremmel megjutalmazottak és az érseki dícséretben részesültek névsora e lap alján)

Anno Domini 2021Bóta Csaba

Számítógépes rendszerünket tartja karban, szolgálatkészen, szerényen és nagy szeretettel segítve, hogy a computerek, melyek segítik az egyházközség irodai és egyéb munkáját, mindig üzemképesek legyenek. Az hogy a hívek az irodában, meg a sekrestyében évek hosszú sora óta a mindig jól működő számítógépek segítségével, gyorsan intézhetik ügyeiket, az ő szorgos munkájának az eredménye.


Köszönjük Önnek
Bóta Csaba

és szívből gratulálunk!


**********************************************

Kisjuhász Sándor

Nagy szakértelemmel végzi szolgálatát a templomban is és a plébánián is. Felújította a biztonsági berendezésünket és kamerarendszerünket, a plébánia kapcsolótábláját és pincétől a padlásig, a kazánháztól a toronyóra világításig, ha bármi elektromos gond adódik, mindig szolgálatkészen orvosolja a hibákat, hogy a hívek lehetőleg ne nagyon vegyék észre, ha zavar adódik.


Köszönjük Önnek
Kisjuhász Sándor

és szívből gratulálunk!


**********************************************

Virág Barnabás

Hol a kórus magasán a háttérben, hol nagyon is látható módon, a híveket az irodában fogadva végzi szolgálatát. Énektanári és karnagyi tudásával énekkarunkban éppoly szeretettel szolgál, mint amikor a plébánia irodáján engem tehermentesít. Sok éves csendes, precíz és szeretettel végezett áldozatos szolgálatát köszönte meg Egyháztanácsunk a díjjal.


Köszönjük Önnek
Virág Barnabás

és szívből gratulálunk!


Anno Domini 2020Bálint József


Kiváló egyháztanácsosunk, aki szerényen, odaadással, készséggel és szeretettel segít be a templomban vasár és ünnepnapokon a hívek áldoztatásában, hogy a Szentmisék ne húzódjanak el!


Köszönjük Önnek
Bálint József

és szívből gratulálunk!


**********************************************Török AttilaLelkiismeretes egyházgondnokunk, aki évek hosszú sora óta szeretettel intézi egyházközségünk adóügyi dolgait és azóta az adóhivatal felé mindig rendezettek Egyházközségünk ügyei.


Köszönjük Önnek
Török Attila

és szívből gratulálunk!


Anno Domini 2019Ádám Kálmán


A kiváló vízszerelő mester, aki betegségéig a plébánián a rengeteg felújítandó szerelést és bármikor ha hirtelen támadt gondunk, az elsősegélyt hogy ne csepegjen, follyon el a víz, mindig odaadó készséggel és szeretettel, nagy szakértelemmel végezte, kiváló minőségben!


Köszönjük Önnek
Ádám Kálmán

és szívből gratulálunk!


**********************************************


Boda Imre

Kiváló egyháztanácsosunk, aki a plébánia felújítása alatt a rengeteg csempézést, a templomi hálatáblák szép falrahelyezését, de számos más egyházközségi ügyet is szívén viselve, mindig az Egyházközség érdekeit szeme előtt tartva, Egyházközségünknek nagy segítségére volt.


Köszönjük Önnek
Boda Imre

és szívből gratulálunk!

Anno Domini 2018Németh Géza


A kiváló műlakatos mester, aki elkészítette a tönkretett hősi emlékmű míves kerítését fényképek alapján, a helyéről letrimbolt szószék feljáró lépcső és a kidobott áldoztatórács mását, a megmaradt darabok alapján, de a plébánia mindkét nagykapuját és számtalan fém munkát is ő végzett sok szeretettel és kiváló minőségben!


Köszönjük Önnek
Németh Géza

és szívből gratulálunk!Anno Domini 2017
Kocsis András
és családja


Templomunk tornyában eddig csak a helye volt kihagyva, mindig csak a távlati tervekben szerepelt az eladdig még soha meg nem öntetett legnagyobb harang. Kocsis András és Családja, szüleik álmát valóra váltva, megöntették templomunk számára ezt a régóta megálmodott harangot.


Köszönjük Önnek és Családjának
Kocsis András

és szívből gratulálunk!
Anno Domini 2016
Csorba János
templomgondnok


Kiváló templomgondnok, egyházközségünknek évtizedeken át hűséges segítője, a templom nem fűtött részén lévő védőablakok elkészítője, aki mindig készséges szívvel és jó lélekkel segített, mindig az Egyház javát keresve. Hívek és papok egyaránt tisztelik és szeretik. A templom felújításánál is tevékenyen közreműködött.

Köszönjük Önnek
Csorba János

és szívből gratulálunk!
Anno Domini 2014Főtisztelendő Kollár Balázs

káplán

Mindössze egy évig működött közöttünk, mégis szeretettel emlékeznek rá a hívek. Nagyszerű ifjúsági hittanóráit szívesen hallgatta az ifjúság. Csendes, alázatos szolgálatáért szívükbe zárták a hívek.

Köszönjük Önnek
Főtisztelendő Kollár Balázs

és szívből gratulálunk!

**********************************************


Bóta István
műasztalos

A templom felújításában, kiváló és precíz munkáival szerzett kimagasló érdemeket. Az oltárok, a szószék, a stációsképek felújításának asztalos munkáit, a koronázási dombot, a Nepomuki St. János oltár alsó részét, de a plébánia régi bútorainak a felújítását, vagy a konyha új berendezését is mind-mind neki köszönhetjük. Igényes munkáival  kivívta mindannyiunk elismerését.

Köszönjük Önnek
Bóta István

és szívből gratulálunk!

**********************************************
Bujdosó Győző
egyházgondnok


Egyháztanácsunk kiváló tagja, nagyszerű egyházgondnok, egyházközségünknek évtizedeken át hűséges segítője, aki mindig mindenben, készséges szívvel és jó lélekkel segített, mindig az Egyház javát keresve. Hívek és papok egyaránt elismerték, tisztelték és szerették. A templom felújításánál is lelkesen közreműködött.

Köszönjük Önnek
Bujdosó Győző

és szívből gratulálunk!
Anno Domini 2013

Főtisztelendő Kiss Vilmos

helvéciai plébános

Előbb mint ladánybenei, majd mint helvéciai plébános, úgy a lelkigyakorlatos gyóntatásokban, mint a nyári kisegítésekben, helyettesítésekben, rendszeresen, évek során át segített nagy szeretettel és szorgalommal. A hívek mindig örömmel várták és a szívükbe zárták.

Köszönjük Önnek
Főtisztelendő Kiss Vilmos

és szívből gratulálunk!
Anno Domini 2012


Főtisztelendő Pata Gábor

káplán

Mindössze egy évig működött közöttünk, de megmaradtak a hívek emlékezetében nagyszerű prédikációi és őrizzük szorgalmas  lelkipásztori tevékenységének emlékét.

Köszönjük Önnek
Főtisztelendő Pata Gábor

és szívből gratulálunk!

**********************************************


Hunka József

kántor - kertész

Egyszerű megjelenésével, a hívek alázatos szolgálatával, úgy a templomi szertartásokon, mint a temetéseken, kellemes, szép hangjával, mint kántor és később már évek óta a templomkert igényes rendbentartójaként pedig mint kertész, egyaránt  kiérdemelte a hívek elismerését és szeretetét.

Köszönjük Önnek
Hunka József

és szívből gratulálunk!Anno Domini 2011


 

Főtisztelendő Kapás Mihály
káplán

Újmisésként egy évig működött közöttünk, akire kicsik és nagyok, idősek és betegek, szeretettel emlékeznek. Kitartó szorgalommal működött közöttünk. Híveink a szívükbe zárták.

Köszönjük Önnek
Főtisztelendő Kapás MIhály

és szívből gratulálunk!Anno Domini 2010


Főtisztelendő Ruskó Norbert
káplán

Három évig működött közöttünk, akire kicsik és nagyok, idősek és betegek, szeretettel emlékeznek. Odaadó szeretettel fordult mindenkihez. Híveink a szívükbe zárták.

Köszönjük Önnek
Főtisztelendő Ruskó Norbert

és szívből gratulálunk!


Anno Domini 2009

Szigeti Lajosné Bujdosó Ilona

Templomunk és plébániánk tisztán tartása önmagában is tiszteletet érdemel, de ezen felül a legkülönbözőbb gondjainkban és nehézségeinkben oly sok segítséget kaptunk Öntől önzetlen szeretettel, amit ezzel a díjjal is szerettünk volna megköszönni.

Köszönjük Önnek
Szigeti Lajosné Bujdosó Ilona

és szívből gratulálunk!

**********************************************

Szórád Károly

Templomunkban olyan Lourdesi Barlang épült, aminek messze földön híre járja. Templomunk mellé olyan mestermívű emlékmű emeltetett a régi turulos országzászló másaként, amit mindenki megcsodál. Temetőnkben a felújított szép márvány keresztek gondos kezek munkájáról vallanak. Mindezek elkészítéséért és a szeretettel végzett karbantartásukért szerettük volna köszönetünket a díjjal kifejezni.

Köszönjük Önnek
Szórád Károly

és szívből gratulálunk!


Anno Domini 2008

S.E.R. mons. Dr. BÁBEL BALÁZS
kalocsa-kecskeméti érsek-metropolita

Nem panaszkodtunk, Érsek atya maga látta át Egyházközségünk nehéz helyzetét és jó szívvel, atyai gondoskodással ismét káplánt adott Lajosmizsének, de számtalan más módon is kinyilvánította jász hívei iránti szeretetét.

Köszönjük Önnek
Dr. BÁBEL BALÁZS

és szívből gratulálunk! 


Anno Domini 2007

Főtisztelendő Jeney Gábor
főszentszéki bíró, templomigazgató


Négy évig működött közöttünk a tanár úr, akire kicsik és nagyok, idősek és betegek, szeretettel emlékeznek. A nyári táborok nagyszerű szervező atyja, aki fáradhatatlanul dolgozott és nagy tudással oktatott. Híveink a szívükbe zárták.


Köszönjük Önnek
JENEY GÁBOR

és szívből gratulálunk! 

 Anno Domini 2006

Főtisztelendő Frajna András esperes atya
Főtisztelendő Kurdics József esperes atya
Főtisztelendő Sebők Sándor plébános atya
Ft. Tóth András ker. esp., püsp. tanácsos atya


Mind a négy esetben a legnehezebb diktatúra éveiben is papi szolgálatukat szívvel-lélekkel hűségesen gyakorló volt lelkiatyáknak köszönte meg a díjjal Egyházközségünk, papi életük közöttünk végzett munkáját, életük példamutatását. Egyben bizonyítva, hogy akik hosszabb ideig hűségesek végezték munkájukat, azokat megőrizték a hívek jó emlékezetükben.

Köszönjük Önöknek
és szívből gratulálunk! Anno Domini 2005
Dobossy Jánosné, Budai Ottília
Gábris Imréné, Vass Katalin
Mezei Jenőné, Terenyi Gizella
+2008 * Ruzsinszki Kázmérné, Unyi Katalin

Mind a négy esetben a legnehezebb diktatúra éveiben is hitüket, vallásukat megvalló, gyakorló, a gyermekeknek így példát mutató padagógusoknak köszönte meg e díjjal Egyházközségünk, életük munkáját, példamutatását. Egyben bizonyítva, hogy akik hűségesek maradtak hitükhöz és nem ijedtek be, azok is megmaradtak pedagógusnak és nem veszítették el az állásukat.


Köszönjük Önöknek
és szívből gratulálunk! 

**********************************************

Anno Domini 2004
Jézus Szíve Népleányok Társasága

Az első esetben a díjat a Jézus Szíve Népleányok Társasága Lajosmizsén valaha működött nővéreinek adományozta Egyházközségünk. Az 1950-es évektől vannak jelen Lajosmizsén és áldozatos munkájukkal sok lelki hasznot jelentettek közösségünknek.

Egyházközségünk énekkara

A második esetben a díjat énekkarunk több mint 100 éven át nyújtott szolgálatért kapta, mellyel a szertartásokat és templomunk életét szebbé tették. Isten áldása van szolgálatukon.

Köszönjük Önöknek
és szívből gratulálunk!

 

Anno Domini 2003

Sándor Béla

      Az első esetben a díjat olyan valakinek  ítélte oda az Egyháztanács, akinek köszönhető az egész felújítás, hiszen a villanyszerelések után amikor begyógyítottuk Paskai bíboros úr látogatására a templom falának sebeit, elém állt egy mester és azt mondotta: Atya kérem életem álma, hogy templomunkat kifesthessem. Sokat gondolkodtam rajta, embereket is hozok, vágjunk bele. Ő volt aki többekkel való sikertelen tárgyalás után felfedezte Borbély Károly urat és így a felújításhoz szükséges állványzat is meg volt már. Ő volt aki nem fáradt bele a kisérletezésekbe festékekkel, anyagokkal, fallal, hogy mindenütt minden rendben legyen és Ő volt, aki a templomi festés befejezése után félre hagyva a házaknál lévő biztos kuncsaftokat itt maradt és végig részt vett az oltárok előkészítésében, a plébánia kifestésében, mázolásában, messze többet téve mint ami egy festő mestertől elvárható lett volna. Béla bácsi a szívének egy kis darabkáját is beleépítette ebbe a templomba, megmászva nem csak az állványokat, hanem a templomtetőt, tornyot, padlást, mindent ahol valamit csinálni kellett.
      Egyházközségünk ez évi első St. Vendel Érdem és Becsületrendi díját engedjék meg, hogy most ünnepélyesen átadjuk a templomfelújítás hűséges és becsületes festő szervezőjének:

Köszönjük Önnek
SÁNDOR BÉLA
és szívből gratulálunk!

Somodi János

      A második esetben is a díjat olyan valakinek ítéltük oda, ahogyan mondani szokás, aki nélkül a felújítás nem jöhetett volna létre. Látszólag ide szaladj-oda szaladj munka volt az övé, sok aprólékos kutatás, mi milyen volt, hogy volt, hogy nézett ki? Rendületlenül kutatott a fényképek között, a képeslapok között, de neki köszönhetjük, hogy rátaláltunk a stációs képekre, Ő szervezte, vitte nagyíttatta a címerekhez, a quadelupei Szűzanyához, a hátsó fali képekhez a sablonokat és fáradhatatlanul segített, tervezett, mint egy ötletgyáros. János mindent felkutatott, mindent beszerzett, mindent előteremtett. Ha kellett zománcozót keresett, ha kellett üvegezőtés ha kellett ügyes kézzel fali tablókat készített. Vele tárgyaltunk a koronázási ékszerek megszerzése ügyében, s mintha legdrágább gyermekét fogta volna, úgy tartotta a táskát az ölében egész úton, amikor hazahozhattuk a legnagyobb titokban nemzeti kincseink másolatait. Jani mindenütt ott volt, ahol segíteni kellett, ahol a fejünket törni kellett, ahol szeretetmunkára volt szükség.
      Egyházközségünk ez évi második St. Vendel Érdem és Becsületrendi díját ünnepélyesen átadom mindenben önzetlenül segítő egyháztanácsosunknak:

Köszönjük Önnek
SOMODI JÁNOS
és szívből gratulálunk!

Egyházközségünk Képviselőtestülete

      A harmadik esetben is a díjat hét év munkájáért nyújtom át. Hét év munkájáért egy közösségnek, mely közösségre méltán büszke lehet az Egyházközség, hiszen ahány ember annyi vélemény szokás mondani, ám ha egy közösség összefog, akkor nagy dolgok történnek. Nos ez történt most is. Ez a közösség vállalt felelősséget a munkákért, ez a közösség hordozta vállán az egész Egyházközség gondját, baját és ígéretét, hiszen ők döntöttek a hívek nevében. A plébános és a hívek szeretnének köszönetet mondani ennek a közösségnek a mindannyinkért vállalt egyetértő és lelkiismeretes munkáért és azért a békés működésért, ami szinte egyedülállóan példaértékű.

 Egyházközségünk harmadik St. Vendel Érdem és Becsületrendi díját ünnepélyesen átadjuk a hívek által megválasztott lajosmizsei Egyházközségi Képviselőtestületnek:

Köszönjük Önöknek
Képviselőtestületi Tagok
és szívből gratulálunk!


Anno Domini 2002

Bujdosó Imréné Ilonka

      Az első esetben a díjat egy áldozatos léleknek ítélte oda az Egyháztanács, aki évtizedek óta kerttől a konyháig, buzgó szeretettel és alázattal csendben végzi közöttünk szolgálatát. Házvezetőnőnek lenni egy plébánián roppant felelősségteljes és bizalmi feladat. Aki ezt tudja olyan szeretettel és alázattal végezni, mint a most díjat kapó testvérünk, az valóban különös adományokkal megáldott.
      Egyszerűségében is magasra tette a mércét. Hiszen aki meg tudja egy ilyen helyen állni, hogy nem hordozza a híreket és emellett még áldozatos szeretettel főzi az ételeket is, a legegyszerűbbtől az érsek  asztalára kerülő falatokig, úgy hisszük, az igazán megérdemli, hogy az egész Egyházközség, a hívek tisztelete övezze!
      Ilonka néni meghallotta életében az özvegyek szolgálatának evangéliumi  üzenetét és annak nagyszerűségét. Alázattal szolgált a plébánián akkor  is  amikor még beosztott volt a konyhán, Amikor pedig szüksége lett az Egyházközségnek új házvezetőnőre, az első hívó szóra jött és szeretettel szolgál azóta is közöttünk csendesen, szerényen, ahogyan  Isten megáldotta őt és vele minket is, akik között szeretettel szolgál.
      Egyházközségünk ez évi első Szent Vendel Érdem és Becsületrendjét ünnepélyesen átadjuk a plébánia hűséges és becsületes házvezetőnőjének:

Köszönjük Önnek
BUJDOSÓ IMRÉNÉ, ILONKA
és szívből gratulálunk!

Sebestyén Istvánné Julika

      2002. évi második díjunkat is hosszú évtizedek becsületes és lelkiismeretes szolgálatáért ítélte oda Egyháztanácsunk. A templomban végzett szolgálat igen fontos és ha ezt valaki lélekkel végzi, az nagyon nagy dolog. Lélekkel végezni a szolgálatot, rendben tartani a ruhákat, a szertartásokhoz szükséges eszközöket az is nagy dolog. Díjazottunk azonban ezen felül olyan lelkiismeretességgel tartja rendben a ministránsok ruháit, pontjait, az egyházi ruhákat, varrja vasalja az elszakadat terítőket, ruhákat és a felújítás sok évét, annak minden porával és felfordulásával ahogyan a cél érdekében  örömmel és szeretettel vállalta és végigcsinálta,  úgy hisszük, hogy nem mindennapi egyházhűségről és szeretetről tesz tanúbizonyságot.
      Templomunk felújítása alatt az újonnan elkészülő dolgok, a koronázási ékszerek, a szentsír, a főoltár Mária díszítése, a főpapi székek takarói a függöny ami a vetítést védi a fénytől és sorolhatnám, mind a keze munkáját dicsérik.
      De Sebestyénné Julika kezei alatt ministránsok generációi is felnőttek és a volt ministránsok, ma már édesapák, most is szeretettel gondolnak rá.
      Egyházközségünk ez évi második Szent Vendel Érdem és Becsületrendi díját ünnepélyesen átadjuk templomunk hűséges és becsületes sekrestyésének:

Köszönjük Önnek
SEBESTYÉN ISTVÁNNÉ, JULIKA
és szívből gratulálunk!

Bujdosó Tihamérné Blanka

      A harmadik esetben is  precíz, lelkiismeretes,  Templomunkért évtizedek óta végzett többirányú  becsületes  szolgálatért ítélte oda a  St. Vendel Érdem  és Becsületrend díját Egyháztanácsunk.  1994  előtt  voltak  nagyon  nehéz  évek Egyházközségünk életében, amikor személyi nézeteltérések miatt templomunk nehéz helyzetbe került. S akkor minden emberi  szempontot félretéve, felvállalva családon belül és kívül még a konfliktust is, a Templomért, a hívekért, Isten dicsőségére vállalta vasár és ünnepi napokon a Szentmisék és a szertartások énekkari szolgálatának a vezetését és azóta is karnagyként vezeti kórusunkat, akinek a díjat most odaítéltük.
      De pedagógus óvónőként, a katolikus óvodai csoportot is megszervezte és mindenki megelégedésére és örömére vezeti azt. A kis jászcsemeték az ő kezei alól kerülnek az általános iskola hittanosai közé és a hitoktatók a megmondhatói,  hogy milyen ügyesek és hogy mennyivel könnyebb az ő keze  alól kikerülő gyerekek hitoktatása.
      Egyházközségünk 2002. évi harmadik Szt. Vendel Érdem és Becsületrendi díját ünnepélyesen átadjuk templomunk hűséges karnagyának, katolikus óvodás gyermekeink szeretett óvónénijének:

Köszönjük Önnek
BUJDOSÓ TIHAMÉRNÉ, BLANKA
és szívből gratulálunk!

Bujdosó Tihamér

      A  negyedik  esetben a díjat azért az egyházhűségért ítéltük oda, amellyel díjazott testvérünk hosszú évtizedek óta Egyházközségünk javát szolgálja tisztességgel és becsülettel.
      Látom őt fiatal főiskolásként gitárral a kezében pengetni az ifjúsági hittanosok között, de akár a Templom hangerősítő berendezésének szerelőjeként, megálmodójaként vagy akár komoly elektronikák, a kisgyermekek kedvencei a létrás Jézuska villogó létrájának, vagy a betlehemi mozgó csillagnak a megalkotójaként, akár mint  felelősségteljes egyháztanácsosként, vagy az utóbbi választás óta Egyházközségünk világi elnökeként, megfontolt okos tanácsok adójaként. 
      Élete összefonódott elválaszthatatlanul Egyházközségünkkel,  szeretett szépülő és megújuló templomunkkal és mindezt  mindig  az ajándékozó jóság  szellemében téve. De neki köszönhetjük a diavetítés modern elektronikai megoldásait éppúgy mint azokat az apró, szolgai,  szinte  észre sem vehető javításokat,  amiket bizony nagyon is észrevennénk, ha az erősítő nem működne, vagy nem olyan precízen és megbízhatóan.
      Egyházközségünk 2002. évi  negyedik Szent Vendel Érdem és Becsületrendi díját  ünnepélyesen átadjuk Egyházközségünk  mérnök-elnökének:

Köszönjük Önnek
BUJDOSÓ  TIHAMÉR
és szívből gratulálunk!

Anno Domini 2001

Rózsafüzér Társulat

      Az első esetben a díjat egy közösségnek ítélte oda Egyháztanácsunk, mely közösség évtizedek óta buzgó imádkozással és  jótékonykodással  gazdagítja csendben és békességben Egyházközségünk és Templomunk életét. Ez a közösség az egyetlen volt, amely a kommunizmus évtizedei alatt is megmaradt és működött, hiszen a rózsafüzért imádkozó egyszerű  emberektől nem tartott a kommunista hatalom, pedig ezen nők és férfiak kezében volt a legerősebb fegyver, az imádság, a rózsafüzér, amely végül is győzedelmeskedett. 
     Több mint kétszázan imádkozzák a Társulat tagjai otthonaikban a rózsafüzért.Templomunkat számtalan értékes és maradandó ajándékkal ajándékozták  meg a múltban és jelenben egyaránt és biztosították Egyházközségünk lelki hátterét. A társulati tagdíjakból olyan szép dolgokkal gazdagították az elmúlt  évtizedek alatt templomunkat, mint a valaha készült legnagyobb riseliős kalocsai terítő, szembemiséző oltárunkon, számtalan terítő és váza, szobor, vagy például komoly részt vállaltak a Lourdesi Barlang építésében éppúgy, mint a fatimai oltár, a templom  festése költségeiből, vagy a  most előttünk álló quadeloupei kegykép festésében, de a templom mindenkori díszítésében is.
      Egyházközségünk első Szent Vendel díját  most ünnepélyesen átadom az imakoszorút fonogató több mint 200  hívünknek.  A díj,  melyet a páncélvitrinben helyeztünk el és ott mindig látható lesz, e Társulat tagjainak buzgóságára fog mindig emlékeztetni bennünket.
      Az okiratot pedig a díjról Mária oldalhajónkban fogjuk majd elhelyezni.

Köszönjük minden
TÁRSULATI TAGNAK
és szívből gratulálunk!

+2007 * Sharudi Katalin

      2001. évi második díjunkat azért a  jótékonykodó és az Egyházközséget kimagaslóan segítő jótettért ítéltük oda amellyel a díjazott, jótékonykodásra közvetítőként rábízott összegek Egyházközségünknek  való adományozásával hozzásegített bennünket ahhoz, hogy  valamennyi  területen elkezdődhettek a munkák, több mint 100 éves templomunk teljes felújításának munkálatai.
      Így a díjat átvevő közvetítésével nekünk adományozott összegek jelentették az induló tőkét az elektromos szereléshez, a templom festéséhez, a lourdesi barlang megépítéséhez, az oltárok restaurálásához, az énekszövegek vetítéséhez, a templomkert öntöző berendezéséhez, templomunk tornyának rendbetételéhez, a plébánia  tetejének cseréjéhez, a stációs képek visszavásárlásához és ama, templomunk életében páratlan lehetőség elnyeréséhez, hogy a koronázási ékszerek másolatai templomunk örökös tulajdonába kerülhettek, emelve ezzel templomunk rangját és értékét.
      Ugyancsak díjazottunk nagylelkűségének köszönhető, hogy olyan országosan is jelentős alkotás mint az abortuszok áldozatainak állított emlékmű is bekerülhetett templomunkba melynek célja nem csak az emlékezés, hanem az  is, hogy az emberek elgondolkodjanak azon, hogy a felelőtlen tetteknek milyen szörnyű következményei lehetnek.
      E nagy segítség révén vált lehetővé, hogy a nagy munka egyes fázisait elkezdhettük, amihez a hívek a maguk adományaival folytathatták a felújítást. Az eredmény: az a csoda, amit látunk, amiért Istennek és az áldott Szűzanyának megrendült lélekkel hálát adunk.

Köszönjük Önnek
SHARUDI KATALIN
és szívből gratulálunk!

Lisztes József

      A harmadik esetben a díjat azért az egyházhűségért ítéltük oda mellyel díjazott testvérünk évek hosszú sora óta  Egyházközségünk javát  szolgálja  tisztességgel és becsülettel. Akár egyháztanácsosként,  akár egyházközségi alkalmazottként, tanyai misék kántori segítőjeként vagy az egyházi adó beszedőjeként, vallásos könyvek ajánlójaként mindig az Egyházközség és a hívek lelki és anyagi érdekét  előtérbe  helyezve végezte munkáját abszolút tisztakezűen és lelkiismeretesen.
      Magam, mint plébános elmondhatom, hogy az évek folyamán bármikor is kerestem, mert valami miatt gyorsan beszélnem kellett vele, bárhol találtam is rá a plébánia vagy templom körül, biztos lehettem abban, hogy szorgos, tevékeny munkában találom.
      Ha lakatos munkát kellett végezni, vagy virágokat öntözni, ha a fűtés csapjait bőrözni,vagy terményhálaadásunk díszeit  javítgatni,  évek hosszú során át, betegen is mindig hűséggel szolgált és dolgozott. A maga egyszerű emberségében kimagaslóan értékes életpályát futott be mély hitével, rendkívüli akaraterejével, a templom és a plébánia körül adódott munkák szorgalmas végzésével.
      Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet, mondja a mondás. A templomkert virágai, minden rózsaszál kertészünk odaadó virágszeretetéről beszélnek. A plébánia és a templom szinte minden szegletében van valami, ami Lisztes József  munkája, ami őrá emlékeztet bennünket. E díj odaítélésében ez indított bennünket, hiszen a munkát el  lehet végezni hiánytalanul, de amit ebben az esetben értékeltünk az ami e többlet, ami az emberből árad, a lelkiismeret.

Köszönjük Önnek
LISZTES JÓZSEF
és szívből gratulálunk!

 

EGYHÁZKÖZSÉGÜNKÉRT
   ÉRDEMÉRMET KAPTAK

 2002-ben:  Bogdán Jenőné, Bujdosó Lajosné, Czigány Zoltánné, Kelemen Irma, Kéri Ferencné, Prágai Angéla, Sólyom János és Szőrös Istvánné

 2003-ban:  Ádám Kálmán, Bálint József, Belusz László, Boda Imre, Borbély Károly, Bóta István, Bujdosó Győző, Bujdosó János, Bujdosó Pál,,Bujdosó Tihamér, Csorba János, Fekete Dénes, Fekete Zoltán, Fekete Zsolt, Gattyán Mihály, Gombkötő Márk, Ft. Jeney Gábor atya, Kisjuhász Bálint, Kisjuhász Pál, Lisztes József, Kocsis András, Nagy Sándor, Németh Géza, Péli Szilveszter, Sándor Béla, Somodi János, Söveges István, Suba Ottó, Szerző László, Szórád Károly, Tihany József, Török Attila, Turi Viktor ésVarga István

 2004-ben:   Palócz Péter és Varga Mihály

 

 

ÉRSEKI DICSÉRETBEN RÉSZESÜLTEK
ÉS EMLÉKKÖNYVET KAPTAK 2009-BEN

 

Ádám Kálmán, Basky András, id. Bálint József, ifj. Bálint József, Boda Imre, Bogdán Jenőné, Bóta Csaba, Bóta István, Bujdosó Éva, Bujdosó Győző, Bujdosó Imréné, Bujdosó Tihamér, Bujdosó Tihamérné, Czigány Zoltánné, Csire Vince, Csorba Csaba, Csorba János, Dobos László, Fekete Dénes, Fekete Zsolt, Hunka József, Kele Attila, Kele Attiláné, Kelemen Irma, Kéri Ferencné, Kisjuhász Bálint, Kisjuhász Sándor, Kiss Zoltán, Kocsis András, Lázár Vince, Marton Sándor, Nagy Sándor, Péli Szilveszter, Rigó Pál, Sándor Béla, Sándor Béláné, Sebestyén Istvánné, Somodi János, Söveges istván, Szabó Lászlóné, Szigeti Lajosné, Szigetvári Antal, Szőrös Istvánné, Szőrös Alíz, Terenyi istván, Dr. Terenyi Sándor, Török Attila, Vakulya Antalné, Varga István és Válik Mihályné

VALAMENNYI DÍJAZOTTUNKNAK
SZÍVBŐL GRATULÁLUNK!

Ha kérdése van, küldjön E-mailt! Válaszolni fogunk!
LEGFRISSEBB
VISSZA E LAP TETEJÉRE
MEGFONTOLNI VALÓ
VISSZA  A  NYITÓLAPRA